Mantık Konu Testleri

Mantık Dersi Klasik Mantık Tarama Test Soruları ve Cevapları

Mantık Dersi Klasik Mantık Tarama Test Soruları ve Cevapları

1/ Aşağıdakilerden hangisi beş tümel kavramın sırasını yanlış velmiştir?
A=) Cins-Tür-Ayrım-Özgülük-İlinti.
B=) Tür-İlinti-Ayrım-Cins-Özgülük.
C=)Cins-Ayrım-İlinti-Tür-Özgülük.
D=)Özgülük-Ayrım-İlinti-Tür-Cins.

2/ Aşagıdakilerden hangisi beş tümelin oluşma nedenidir?
A=) Kavramları ayırt etmek.
B=) Varlıkları belırlemek.
C=) Diğer varlıklardan ayrıldıkları noktaları belirten özellikleri göstermek için.
D=) Kavramların ve varlıkların birbirinden ayrıldıkları özellikleri göstermek için.

3/ Kaplamın açıklaması aşağıdakilerden hangidir.
A=) Bir nesneyi kapsayan herseye kaplam denir.
B=) Bir kavram, içine aldığı nesneleri ve varlıkları kavrıyorsa buna kaplam denir.
C=) Bir nesneye ait kavramlara kaplam denir.
D=) Varlıklarım tümünü kapsayan kavramlara kaplam denir.

4/ Aşağıdakilerden hangisi içlem ve kaplam için ortak söylenebilir?

A=) Bir kavramın kaplamını oluşturan tüm varlıkların ortak özelliklerini belirtmesine içlem denir.
B=) Kavramlar ifade ettikleri varlıkları ve bu ifade ettikleri varlıkların ortak özelliklerini belirtir.

C=) Bir kavram, içine aldığı nesneleri ve varlıkları tamamen kapsıyorsa buna kaplam denir.

D=) İçlemi, bir kavramın kendi bünyesinde taşıdığı özelliklerin toplamı olarak ifade edebiliriz.

5/ Aşağıdakilerden hangisinde Nelik-Gerçeklik-Kimlik kavramlarına örnek verilir?

A=) İnsan

B=) Şirinler ve Gargamel

C=) Örümcek Adam

D=) Miki Mause

6/ Nelik-Gerçeklik-Kimlik kavramlarının özelliği aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A=) Nelik= kavramın zihnimizdeki tasarımına Nelik denir.

B=) Gerçeklik= bir kavramın zihin dışında ki ( nesnel dünyada) somut karşılığına, gerçeklik denir.

C=) Kimlik= bir gercekliğe sahip olmayan kavramın belli varlıkta gösterilmesi.

D=) Kimlik= bir gerçekliğe sahip olan kavramın belli bir varlıkta gösterilmesi.

7/ Düz döndürmenin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A=) Önermenin niteliği ve doğruluk değerini değiştermeden yüklemini özne, öznesini yüklem yapmaktır.

B=) Tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi tümel olumsuz önerme olur.

C=) Tikel olumsuz önermenin düz döndürmesi tikel olumlu önerme olur.

D=) Tikel olumsuz önermenin düz döndürmesi yoktur.

8/ Aşagıdakilerden hangisi düz döndürme ve ters döndürmenin ortak özelliğidir?

A=) Eşdeğer önermelerdir.

B=) Önermenin niteliğini ve doğruluk değerini değiştirmeden yüklemini özne,öznesini yüklem yapmaktır.

C=) Karşıt ‘ olmayan’ sözcüğüyle ifade edilir.

D=) Önermenin niteliğini ve doğruluk değerini değiştirmeden yüklemin karşıt halini özne, öznesinin karşıt halini yüklem yapmaktır.

9/ Aşağıdakilerden hangisi kavramların birbiriyle olan ilişkisi için söylenebilir?

A=) İki kavram arasında eşitlik,ayrılık, tam girişimcilik ve eksik girişimcilik ilişkisi vardır.

B=) İçlem-Kaplam ilişkisi ile açıklanabilir.

C=) En özel ifadeler,genel ifadelere göre daha çok içleme sahitir.

D=) Kavramlar ifade ettikleri varlıkları ve bu ifade ettikleri varlıkların ortak özelliklerini belirtir.

10/ Aşağıdakilerden hangisi kavramların birbiriyle olan ilişkisine örnek verilir?

A=) Cins-Tür

B=) İçlem-Kaplam

C=) Genel-Tekil

D=) Nelik-Gerçeklik-Kimlik

CEVAP ANAHTARI

1 = A

2 = C

3 = B

4 = B

5 = A

6 = D

7 = A

8 = B

9 = A

10 = A
ZEYNEP KARABACAK 12/A 222

Bir yanıt yazın