Mantık Konu Testleri

Klasik Mantık Tarama Test Soruları ve Cevapları

Mantık Tarama Test Soruları

Hiçbir insan hayvan değildir.            

Hiçbir hayvan insan değildir.
1)Yukarıdaki cümle kavramlar arası ilişkiler bakımından hangi özelliğe uygun düşmektedir?
A) Ayrılık
B) Değilleme
C) Tam girişimlilik
D) Eksik girişimlilik
E) Eşitlik
2)Düşünen ve konuşan kavramları arsındaki ilişki  aşağıdaki kavram çiftlerinin hangi ikisinde vardır?
A) Anne – kadın
B) İnsan – yürüyen
C) Erkek – sporcu
D) Canlı – beslenen
E) Çocuk – yaramaz
3)Aşağıdaki kavramlardan hangisinin hem neliği hem de gerçekliği vardır?
A) Kayısı
B) Dev
C) Anka kuşu
D) Kaf dağı 
E) Peri kızı 
1) varlık 
2) ağaç
3) bitki
4) canlı
5) ceviz ağacı
4)kavramlarının , içlemi çok olandan az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 2 – 1 – 4 – 2 – 5
B) 5 – 3 – 1 – 5 – 4
C) 2 – 3 – 5 – 1 – 4
D) 5 – 1 – 3 – 4
E) 2 – 5 – 4 – 3
5)Aşağıdakilerden kavramlardan hangisinin kaplamı en büyüktür?
A) Ayşe
B) İnsan 
C) canlı 
D) Erkek
E) Omurgalı 
6)Aşagidakilerden hangisi beş tümelden biri değidir? 
A) Cins
B) Nelik
C) Ayrım
D) Özgülük
E) Tür
7)Tümel bir kavramın yalnız zihindeki bireylerinin dikkate alınmasına ne ad verilir? 
A) Nelik
B) Gerçeklik 
C) İçlem 
D) kaplan
E) kimlik 
 

7)Tümel bir kavramın yalnız zihindeki bireylerinin dikkate alınmasına ne ad verilir? 
A) Nelik.
B) Gerçeklik .
C) İçlem 
D) kaplan.
E) kimlik.

8)Aşağıdaki önermelerin hangisinin “düz döndürülmesi” yapılmaz?
A) Bazı insanlar öğretmen değildir.
B) Bütün patlıcanlar sebzedir.
C) Hiçbir insan ölümlü değildir.
D) Hiçbir org keman değildir.
E) Bazi insanlar sevimlidir.

9)“Bütün çocuklar yaramazdır.?”önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün yaramazlar çocuktur.
B) Bazı yarmazlar çocuktur.
C) Bütün yaramazlar çocuk değildir.
D) Bazı çocuklar yaramaz değildir.
E) Bütün çocuk olmayanlar yaramaz değildir.

10)Aşağıda verilenlerden hangisi nelik, gerçeklik, kimlik  açısından bakıldığında diğerlerinden farklıdır?
A) Kara karga.
B) Gezegen.
C) Canlı.
D) Ağaç.
E) Arba.

                                CEVAP ANAHTARI
                    
                   1:A.                                           6:B
                   
                   2:D.                                            7:A

                   3:A.                                            8:A
                  
                   4:D.                                            9:B

                   5:C.                                           10:A

ADI: AHMET.                                                ÖĞRETMEN
SOYADI: KUŞDEMİR                                      
SINIFI: 12\C.                                         ADI: ZİYA
NO: 257.                                           SOYADI: ÖZCAN
               

Cevapları için tıklayınız

Bir yanıt yazın