Mantık Konu Testleri

Üniversite Hazırlık Mantık Test Soruları ve Cevapları

Mantık Test Soruları ve Cevapları

1-Verilen nesnelerden hangisinin kimliği yoktur?
A)Noel Baba
B)Fino
C)Şu Yılan
D)Ay
E)Suna

2-Verilen nesnelerden hangisinin kimliği vardır?
A) Söğüt ağacı
B)Kelaynak
C) Ziya’nın çantası
D)Kedi
E)Kalem

3-Kavramlardan hiçbiri diğerinin hiçbir elemanını kapsamıyor ise aralarında hangi ilişki türü vardır?
A) Eşitlik
B) Ayrılık
C)Tam girişimcilik
D)Eksik girişimcilik

4-Kavramlardan her biri diğerinin tüm elemanlarını kapsıyor ise aralarında hangi tür ilişki vardır?
A) Ayrılık
B) Eşitlik
C)Eksik girişimcilik
D)Tam girişimcilik

5-İçlemi en fazla olan varlık aşağıdakilerden hangisidir!
A)İnsan
B) Canlı
C) Ağaç
D)Bitki
E) Çam ağacı

6-Kaplamı en az olan nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aslan
B)Hayvan
C) Canlı
D) Varlık
E)Kedigiller

7-Birden fazla varlığın ortak özelliğini taşır.Bu kavram beş tümelden hangisini içine alır?
A)Cins
B) Tür
C) Ayrım
D)İlinti
E)Özgülük

8-Aynı cins içerisinde türleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliği taşıyan beş tümelden hangisini içine alır?
A)Ayrım
B) İlinti
C) Özgülük
D)Cins
E) Tür

9-“Her insanın iki gözü vardır”önerme doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur ?
1) Çelişiği
2) Altığı
3) Karşıtı
4)Düz döndürmesi
A) Yalnız 4 B)1 ve 3 C)2 ve 4 D)3 ve 4 E)1 ve 4

10-“Bütün öğrenciler idealisttir”önermesinin ters döndürmesi hangisidir?
A) Bütün idealist olmayanlar öğrenci olmayandır.
B)Bütün öğrenciler idealisttir.
C) Bazı idealist olmayan öğrenci olmayandır
D)Bazı idealistler ogrencidir.
E)Hiçbir idealist olmayan öğrenci olmayandır.

Cevap anahtarı:
1A-2C-3B-4B-5E-6D-7D-8A-9C-10A

suna kılınç 12-c

Bir yanıt yazın