ZÜMRELER

zümre , toplantı ,tutanak, sene , başı , sonu , öğretmenler , kurul ,maddeler , gündem ,