Tarih

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2.(II) Dönem 3.(III) Yazılı Sınavı Test Soruları ve Cevapları

 

……………………………Lisesi  12. Sınıf Çağdaş  Türk  ve Dünya Tarihi Dersi 2.(II) Dönem  3.(III) Yazılı Sınavı Test Soruları  ve Cevapları

 

 

1-)  TİKA (Türk İşbirliği  ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)’nın  kurulduğu yılını ve dört tane görevini yazınız.

2-) 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Makarios’u devirip ,” Kıbrıs Elen Cumhuriyetini “ kuran ve adayı Yunanistan’ bağlamaya çalışan hareketin lideri kimdir?

A) N. Sampson       B) Venizelos       C) Enosis      D) Papandreu      E) Makarios

3-) Yunanistan ile Türkiye Ege denizindeki kaçak göçmenler konusunda zaman zaman sıkıntı yaşamaktadır. Bu soruna genel olarak aşağıdaki kavramların hangisi ile dile getirilir?

A) Kıta Sahası Sorunu     B) Hava Sahası Sorunu      C) Mülteciler Sorunu

D) Silahlanma Sorunu      E) Kıbrıs Sorunu

4-) 14 Mayıs  1948’de  Ortadoğu’da kurulmasıyla olayların hareketlenmesine yol açan devlet aşağıdakilerin hangisidir?

A) Filistin    B) Mısır    C) Kuveyt   D) Libya    E) İsrail

 

5-) Ülkemiz aşağıdaki uluslararası  kuruluşlardan hangisine üye değildir?

A) NATO    B)İKÖ    C) BALTIK BİRLİĞİ    D) KEİ   E) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

 

6-) Fırat ile Dicle nehirlerinin birleşip denize döküldüğü hareketli topraklara ne ad verilir?

A) Mezopotamya    B) Maveraünnehir   C) Şattü’l Arap D) Süveyş Kanalı   E) Panama Kanalı

 

7-) Ülkemizde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlı olarak hangi yılda kurulmuştur?

A)1995          B)1999            C)2000            D)2001            E)2002

 

😎 Avrupa Birliğine en son üye olan iki devlet aşağıdakilerden hangileridir?

A) Romanya-Bulgaristan    B) İngiltere-Polonya      C) Macaristan-İtalya

D) Romanya-Yunanistan    E) İspanya-Litvanya

9-)  masstrich antlaşmasıyla kurulan (1992-AB) ve kötü yönetim , ayırımcılık ve görevini kötüye kullanmak gibi halk şikayetlerini inceleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müsteşar     B) Müzakereci     C) Tekniker      D) Bürokrat      E) Ombudsman

 

10-) Sovyetler Birliği’nin son dönemlerde glasnost ve perestroyka gibi şeffaf politikaları uygulayan lider kimdir?

A) Gorbaçov     B) Tito     C) Kuruşçev      D) Stalin      E) İvan

11-) Aşağıdaki devletlerin hangisin Petro yönünden zengin olduğu söylenemez?

A) Venezüella    B) Kuveyt    C) İran     D) Bulgaristan    E) Rusya

 

12-) “Beyaz cam “ aşağıdakilerden hangisine denir?

A) Lazer    B) Üreteç     C) Transistör    D) Televizyon    E) Radyo

 

13-) 1973-1974 arasında enflasyon ve işsizlik oranlarının artmasına yol açan ekonomik bunalımın ortaya çıkmasını hızlandıran enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kömür    B) Doğalgaz     C) Petrol     D) Elektrik    E) Nükleer enerji

 

14-) İslam Konferansı Örgütü’nün şu anki genel sekreteri Kimdir?

A) Habip Chatty     B) Hassa El-Touhami      C) Azeddine Laraki

D)Amadou Gaye     E) Ekmeleddin İhsanoğlu

 

15-) Günümüz dünyasında, sosyal ve siyasi her türlü olayların hızlı ve etkili bir şekilde bütün yeryüzünü etkilemesine ne ad verilir?

A) Üniterleşme               B) Küreselleşme              C) Bölgeselleşme

D) Milliyetçilik                E) Revalüasyon

 

16-) 1974 Kıbrıs harekat’ını Türkiye gerçekleştirirken  antlaşmalara dayandığını belirtmiştir. Türkiye’nin antlaşmalardaki hangi özelliğini öne sürerek harekatı gerçekleştirmiştir?

A) Komşu devlet        B) Türk devleti        C) Nato devleti

D) Tarafsız devlet      E) Garantör devlet

 

17-) Avrupa birliği çerçevesinde kültür , gençlik ve eğitim alanında projelerin finansman ve oluşum süreçlerini planlayan kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik Konsey             B) Tema            C) Türkiye İstatistik Kurumu

D) Sosyal Güvenlik Kurumu    E) Ulusal Ajans

 

18-) 1995’te Bosna Hersek’te meydana gelen ünlü katliamın adı nedir?

A) srebrenica    B) Kosova    C) Piriştina   D) Viyana    E) Riga

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlığını kazana Türki Cumhuriyetlerden birisi değildir?

A) Kırgızistan    B) Pakistan    C) Azerbaycan   D) Türkmenistan      E) Kazakistan

 

 

1. Soru 10 Puan Test soruları 5’er puandır.

 

                                                               CEVAP ANAHTARI

CEVAP-1) -1992 yılında kuruldu

-Görev alanıyla ilgili ,uluslar arası kuruluşlarla ve bunların temsilcileriyle ortaklaşa projeler üretmek.

-Yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik destek koordinasyonunu sağlamak.

-Yurt dışında kültürel işbirliği programları yürütmek ve gerektiğinde Türk kültürü ile ilgili faaliyet  gösteren merkezlerle işbirliği sağlamak.

-Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak.

2A-3C-4E-5C-6C-7C-8A-9E-10A-11D-12D-13C-14E-15B-16E-17E-18A-19B

 

Anahtar Kelimeler:  Soru , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,tarih,4. , örnek sınav, sınavı,imtihanı,test,çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,2011-2012 ,12. Sınıf Çağdaş  Türk  ve Dünya Tarihi Dersi 2.(II) Dönem  3.(III) Yazılı Sınavı Test Soruları  ve Cevapları

Bir yanıt yazın