Edebiyat

11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 3.YAZILI SINAVI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

 

11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 3.YAZILI SINAVI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

1-)Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili tamlama “zincirleme ad tamalaması”’dır?

A) Parktaki çocukların sesini duyardık.

B)Ilık bir sonbahar akşamı onunla karşılaştık.

C)Sonu gelmez bir tartışma başlattı.

D)Binlerce öğrencinin eğitimi ile uğraştık.

E)Ders kitaplarının fiyatları el yakıyor.

2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kararını vermesi için onu zorluyordu.” Cümlesindeki kelime grubuna benzer bir kelime grubu bulunmaktadır?

A) Öğretmenleri ile arkadaşları, onu yalnız bırakmadı.

B) Küçük bir kuş gibi köşeye büzülmüştü.

C) O ve çevresindekiler , bunu bilmeliler.

D) Orada veya burada olması, kimseyi ilgilendirmiyor.

E) Ya bunu ya da öbürünü almalısın

 

3-) “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki  cümlelerin hangisinde “buluşma yerine yalnız gitmeniz doğru değil.” Cümlesindeki göreviyle özdeştir?

A) Bu işin üstesinde yalnız gelmelisin.

B) Yalnız ben mi suçluyum bu konuda

C) Seninle çalışırım ; yalnız dediklerimi kabul edeceksin.

D) Yalnız insanların içine kapanması beni üzüyor.

E) O da gelecek ; yalnız babasından izin alması gerekiyor.

 

4-) Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde ,sıfat-fiil grubu diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Camı kıran çocuklara sinirlendim.

B) Her gün yaptığı işi bu gün yapmadı.

C) Aklına koyduğu işi hemen yapar.

D) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

E) Gençliğini geçirdiği ev, arkadaşlarına gösterdi.

 

5-) I. O sabah mı çıkmıştı, bir gün önce mi?

II. Bir bıçağın ağzında yürür gibisin.

III.Demirlerin soğukluğu soluk dudaklarında.

IV.Gözlerinde karanlığı dar hücrelerin.

V. Bahçede oturuyor, kimseyi görmüyordu.

Yukarıdaki dizelerin hangisinde sözcük grubu yoktur?

A) I B) II  C)III  D) IV   E) V

6-) Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruzname”dir.  Anıya çok benzer. Anı ,yaşadıktan sonra ………………..……….ise her gün yazılır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Röportaj  B) Fıkra C) Deneme D) Günce  E) Eleştiri

7-) “Büyük” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde, “karşıdan bakınca çok güzel görünüyor.”

Cümlesindeki “çok güzel” sözüyle görevce özdeştir?

A) Babasından ona büyük bir miras kalmıştı.

B) Her zaman ,her yerde büyük konuşurdu.

C) Sizi daha büyük başarılar bekliyor.

D) Bundan daha büyük krizler atlattık biz.

E) Büyük sanatçı  her yerde saygınlığını korur.

😎 Makale türünün  Türk edebiyatındaki ilk örneği ve yazarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A)Tercüman-ı ahval Mukaddimesi- Şinasi

B) Şiir ve İnşa –Ziya Paşa

C) Edebiyat ve Hukuk- Hüseyin Cahit Yalçın

D) Yeni Lisan- Ömer Seyfettin

E) Türkçülüğün Esasları- Ziya Gökalp

9-)  1904’te Azerbaycan’ın Tebriz şehrinde doğmuşum. Asıl adım Muhammed Hüseyin Şehriyar’dır . Tebriz’de Füyuzat  Ortaokulu’nda , Talibiye  Medresesinde okudum. Tahran’da tıp fakültesine kaydoldum; ama son sınıfta okulu terk etmek zorunda kaldım.

Yukarıdaki yazı aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Roman B) Biyografi C) Günlük D) Otobiyografi E) Eleştiri

10-) Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?

A) Defter-i Amal-Ziya Paşa

B) Anadolu Notları-Reşat Nuri Güntekin

C) Kırk Yıl- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Tahrib-i Harabat- Namık Kemal

E) Hac Yolunda- Cenap Şahabettin

11-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onu şöyle böyle tam on beş yıldır tanırım.

B) Umarın sizin de olaya yaklaşımınız aynıdır.

C) Planlarımızı gerçekleştirebilmek için  çalışıyoruz.

D) Her zaman sözlerinize  dikkat etmelisiniz.

E) Bu manzarayı seyretmeye doyamıyorum

12-) Bu türde yazar, kesin yargı ve sonuçlardan kaçınır. Düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden anlatır. Kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. Bizdeki en tanınmış  temsilcisi Nurullah Ataç’tır.

Bu parçada sözü edilen yazı türü hangisidir?

A)Deneme            B)Makale         C)Eleştiri          D)Anı                 E)Röportaj

 

Bir sözcüğün  görevi açısından bulunması gereken yerde kullanılmaması anlatımı bozar.

13-) Hangi seçenekte bu şekilde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Neden ağladın , bir şey mi oldu?

B) O, çok tiyatroya gitmesiyle tanınır.

C) Madem konuşmayacaktın, neden geldin?

D) Az ile yetinmeyi bilmek gerekir.

E) Masanın üzerine papatyalar koymuşlar.

14-) Aşağıdakilerden hangisi makale türünde değildir?

A) Edebiyat ve Hukuk

B) Yeni Lisan

C) Zemzeme

D)Dekadanlar

E) şiir ve İnşa

15-) “Amacım, okurlarıma yeni insanlar tanıtmanın, yeni yerler görmenin , pek bilinmedik yerlerde doğa ile baş başa kalmanın tadını duyurabilmektir.”Diyen bir yazar , aşağıdaki yazı türlerinden hangisi ile yazmaktadır.

A) Günlük B) Gezi yazısı  C) Anı D) Makale  E) Öykü

16-) Aşağıdakilerin hangisinde “çekingen” sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A) Çekingen biri olduğu için haklarını arayamıyor.

B) etrafına çekingen  çekingen baktı ,hiç konuşmadı.

C) Çekingen davranma ,sen de istediğini söyle.

D) Bizim düşüncemize katılmadı çekingen kaldı.

E) O , çekingen bir insandır , bu toplantıya katılacağını sanmıyorum.

17-) Aşağıdakilerin hangisinde noktalama eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği  vardır?

A) Doktor Ahmet’i evinde ziyaret etmiş.

B) Fazla ayrıntıya inmeden olayı anlatayım.

C) Şair tüm şiirlerini aruzla yazmış.

D) Eleştirel ve didaktik yazıları severim.

E) Şiirin bir ahenk işi olduğunu söylüyor.

18-) Ben bir bilim adamı değilim ,köşe yazarıyım . Bu yüzden söylediklerimi deneylerle ,alıntı ve tanımlamalarla kanıtlama zorunda değilim . Gündelik olay ve konularla ilgili görüşlerimi  her gün bu köşede  okuyucuyla paylaşırım.

Bu parçadaki gibi konuşan yazar ,yazılarını aşağıdaki türlerin hangisi ile yazmaktadır?

A) Deneme B) Makale C) Fıkra D) Anı E) Röportaj

19-)  Kitaplar , ansiklopediler karıştırarak  daha ilginç ve etkileyici örnekler bulmak istendi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne –yüklem uyuşmazlığı

B) Gereksiz sözcük kullanımı

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E) Çatı uyuşmazlığı

20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bu dedikoducuların hepsinin köküne kibrit suyu ekmeli diyorum.

B) Bu Fuzuli mahlaslı şair, bizim Fuzuli’dir şüphesiz.

C) Özgürlük demek, bireyin kendi iradesince davranabilmesi anlamına gelir.

D) Dinlenme molalarında yaptığımız sohbetleri hiç unutamıyorum.

E) Kadının komşusunu sık sık kıskanmadığını söylemesi beni kuşkulandırdı.

21-) Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ ünlü  düşmesi”ne  örnek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Adem’in çamuruna giren toprak köydedir.

B) Düz ağaçtan oduna değen ocak köydedir.

C) Gireceğim bir kabre benzer toprak deliğe

D) Ereceğim sendeki o yüce sadeliğe.

E) Seni bugün bir daha görmeye geldim , işte.

22-) Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik  değerlerini bazen överek , bazen ise yererek  vermektir.

Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otobiyografi B)Biyografi C) Deneme D) Anı E)Günlük

23-) “Bu park yaşlılar için yapılmış” cümlesindeki “için” sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kardeşini kıskandığı için huysuzluk ediyor.

B) Bu elbise sizin için dikilmiş, öyle dediler bize.

C) Benim için ilginç biriydi, pek anlaşamadım doğrusu.

D)Seni kıskandırmak için abartarak anlatıyor.

E) Bu iş için ne diyorlar hiç duydun mu.

24-) Aşağıdaki cümlelerde “çekmek” sözcüğünün kazandığı anlamlar ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) Bu divanı buradan çekip başka yere koymalısın.

B) Dul kadın, geçim derdi çekerek çocukları büyüttü.

C) Yıllarca çektiği acılar onu olgunlaştırdı.

D) Onu adaylıktan çekmek zorunda kaldık

E) Arabanızı kapımın önünden çekmeniz gerekiyor.

25-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi”sözcüğü  sıfat da zarf da değildir?

A) Pek tanımıyorum ; ama  iyi birine benziyor.

B) Son günlerde oldukça iyi çalışıyor.

C) En iyi film ödülünü bir puanla kaçırmış.

D) Bu gömlekten daha iyisini zor bulursunuz.

E) Size her zaman iyi davrandım, değil mi?

 

 

CEVAP ANAHTARI

1E-2B-3A-4D-5E-6D-7B-8A-9D-10C-11A-12A-13B-14C-15B-16D-17A-18C-19E-20B-21C-22B-23B-24D-25D

 

 

Anahtar Kelimeler:11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem .Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı indir,ara, bul,tde,türkçe,yoklama sorusu, yanıtları,çözümleri,lise 3,örneği ,örnek,download,II yarıyıl III.imtihan,cevaplı,cevapları

Bir yanıt yazın