Psikoloji Yazılı Soruları

11. Sınıf Psikoloji 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2019-2020 ve Cevap Anahtarı

11. Sınıf Psikoloji 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2019-2020 ve Cevap Anahtarı

Cevapları aşağıdaki youtube linkinde verilecektir

Psikoloji 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1)Toplumsal yapıda görülen hızlı değişme insan davranışları üzerinde de etkili olmaktadır. Özellikle de liderler ,moda ,propaganda araçları ve toplumsal gruplar bu etkiyi arttırmaktadır. Bu şekilde insanların grup içindeki davranışlarını inceleyen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gelişim Psikolojisi        B)Sosyal psikoloji        C)Danışmanlık psikolojisi D)Eğitim psikolojisi         E)Endüstri psikolojisi

2) Psikoloji bir bilim olacak ise verilerin gözlenebilir ve ölçülebilir olması gerekir. İçe bakış yöntemi ile kişi algı ve duygularını sadece kendi gözleyebilir. Oysa bir kimsenin davranışları başkalarınca gözlemlenebilmelidir. Ancak bu şekilde psikoloji pozitif bir bilim olur.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarından hangisine uygun düşmektedir ?

A)Psikodinamik yaklaşım      B)Biyolojik yaklaşım        C)Davranışsal yaklaşım            D)Hümanist yaklaşım            E)Bilişsel yaklaşım

3)İki değişken arasındaki ilişki miktarına korelasyon denir. Değişkenlerden biri arttıkça diğeri de artıyor ise pozitif, azalıyor ise negatif korelasyon söz konusudur. Aşağıdaki değişkenlerden hangisinde negatif korelasyon yoktur?
A)İçe kapanıklık – liderlik

B)Dikkat – hata sayısı

C)Hatırlama – unutma

D)Güdülenme – başarı

E)Eğitim düzeyi – cahillik düzeyi

 

4) Eğitimde başarısızlığın nedenlerini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada ,cep telefonu olan öğrencilerin, cep telefonu olmaya öğrencilere oranla daha başarısız oldukları gözlenmiştir. Bu araştırmanın bağımlı değişken ve bağımsız değişken aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A)Başarı-telefon

B)Öğrenci-cep telefonu

C)Başarısızlık-cep telefonu

D)Öğrenci cinsiyeti-çalışma yöntemi

E)Cep telefonu-çalışma yöntemi

 

5) Belirli bir şey hakkında karşıdaki bireyin duygu , düşünce ve eğilimlerini belirlemek için birtakım soruların hazırlanmasında ………………… denir.

Yukarıdaki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A)Gözlem    B)Anket    C)Korelasyon

D)Deney        E)Test

 

6) Babası bir buçuk yaşındaki Ceren’e  ne  yaparsa yapsın bisiklet sürdürmeyi öğretememiştir.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 A)Olgunlaşma   B)Gelişme    C)Büyüme

D)Gelişim         E)Öğrenme

7) Cefakar 17 yaşında, 1.88 boyunda, okulun basketbol takımının en iyi oyuncularından biridir. Öğretmenleri Cefakar’ın diğer derslerde başarısız olmasına bir anlam verememektedirler. Sizce öğretmenleri aşağıdakilerin hangisini gözden kaçırmaktadırlar?

A)Büyüme ile olgunlaşmanın aynı olamayacağını

B)Bedensel olgunlaşma ile zihinsel olgunlaşmanın farklı olabileceğini

C)Olgunlaşma için büyümenin gerekli olmadığını

D)Olgunlaşma için büyümenin gerekli olmadığını

E)Bireysel yeteneklerin farklı olabileceğini

 

8) Aşağıdakilerden hangisi psikoloji için söylendiği zaman yanlış olur?

A)Pozitif bilimdir

B)İnsan ve hayvan davranışlarını inceler

C)Kurucusu Wilhelm Wundt’tur

D)Toplum yapısını inceler

E)Davranışın altındaki nedenleri ele alır.

 

9)Aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri davranış değildir?

I-Güllümsemek

II-Düşünmek

III-Koşmak

IV-Uzanmak

A)I-II           B)I    C)II     D)I-II-IV     E)II-IV

 

10)Davranışçı yaklaşım ile yapısalcılık arasındaki fark hangi seçenekte belirtilmiştir?

A) Davranışcılık gözlenen davranışları ölçerken, yapısalcılık zihinsel süreçleri incelemektedir

B)Davranışçılık iç gözlem, yapısalcılık dış gözlemi kullanır.

C)Davranışçılar hem gözlenebilen hem de gözlenemeyen davranışları ele alırken, yapısalcılar sadece gözlenemeyen davranışları ele alır

D)Davranışçılık bilinçaltını incelerken,Yapısalcılık bilincin öğelerini inceler.

E)Davranuşçılara göre davranış sonradan oluşur, yapısalcılara göre davranışı bilinçaltı yönlendirir.

 SORULARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN 

ZİYA ÖZCAN 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

DUYURU: Sevgili felsefe grubu öğretmenleri , kendiniz ait yazılı sorusu, test ve dökümanları Felsefeacademisi@gmail.com adresine yollamanız paylaşımlarımızı artıracak ve geniş bir döküman havuzumuzun oluşmasına yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın