Felsefe Yazılı Soruları

11 . Sınıf Felsefe 1. dönem 1. yazılı soruları 2019-2020 cevap anahtarlı

Sorular 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yeni hazırlanmıştır. Cevaplar aşağıdaki linktedir.

11 . Sınıf Felsefe 1. dönem 1. yazılı soruları 2019-2020 cevap anahtarlı

1)I-Açıklama        II-sistemli       III-eleştirel

IV-hakikati bulma       V-anlama
Felsefe Yukarıdaki kavramların hangileri ile ilişkilendirilebilir?
A) I-III-IV        B) I-II-III-IV-V      C)I-IV-V

D)II-III-IV       E)I-V

2)Aslında insanlığın varoluşundan bugünü düşünme eylemi vardır. Ancak felsefe çok uzun süre sonra ortaya çıkıp yayılmıştır. Çünkü uygun ortam ve şartlar gerekiyordu. felsefenin Antik Yunan’da ortaya çıkışını sağlayan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Demokrasinin gelişmiş olması

B)insanların refah içinde olması

C) ticaret yollarının oradan geçiyor olması

D)kültür alışverişini yoğun olması

E)Antik Yunan’ın illeri ayrılmış olması

 

3)Insanlık tarihinin gelişmesi medeniyetlerin etkileşimi sonucu meydana gelmiş,  bununla birlikte bu medeniyetler insan düşünce etkinliği olan felsefenin de gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Aşağıdaki ilk medeniyetlerden hangisi felsefenin gelişmesine katkı sağlamış bir medeniyet değildir

A)Makedon     B)Yunan     C)Sümer    D) İran    E)Çin

 

4) Anadolu’da yaşadığını duyduğumuzda şaşıracağınız birçok filozof vardır . Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşayan filozoflardan biri değildir?

A)Herakleitos       B)Aristoteles       C)Diyojen

D)Sokrates           E) Thales

 

5) Filozof , varlık anlayışında Atomcu görüşü savunmuştur. Ona göre Arke Maddenin en küçük parçasına kadar bölünür İşte bu en küçük parça atomdur. Yukarıdaki görüşü savunan filozof hangi seçenekte verilmiştir?

A)Empedokles       B)Aristo      C)Demokritos

D)Anaksimandros        E) Thales

 

6) Sokrates ve sofistlerin bilgi anlayışları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Her ikisi de doğru bilginin varlığını kabul eder

B)Sokrates bilginin göreceliğini sofistler ise mutlak doğruluğunu savunur.
C)Her ikisi de doğru bilginin olmadığını savunur

D)Sofistler doğru bilgiyi reddederken Sokrates kabul eder.

E) sofistlere göre bilgi göreceli sokratese göre ise bilgi yoktur.

 

7) Aristoteles nikomakhos’a etik isimli eserinde:

” insan eylemlerindeki aşırılık ya da eksikliği iyi olmadığını ve İnsanı mutsuz ettiğini ifade eder.  Ve İnsan iki uç arasında orta yolu bulunmalıdır.“ der Aristotelesin bu görüşüyor günümüzde hangi kavramla ifade edilmektedi?

A) cesaret B)Fail neden C)altın orta  D)dört neden E)Ereksel neden

8) Aristoteles değer anlayışında erdem’e büyük önem verir, mutluluk ona göre ruhun amacıdır, bu amaca uygun davranış ise erdemdir. Aristoteles bu Erdem’i ikiye ayırır Aristo’nun sözü ettiği Erden türleri hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A) Düşünce(eğitim)- karakter(alışkanlık) B)karakter-inanç

C)düşünce-inanç    D)etik-inanç    E)düşünce-Etik

 

 9)Milattan sonra 2.Yüzyıl milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur?

A)Bilim ve din uzlaştırmaya çalışılmıştır.

B) zamanla dini açıklayan felsefeye dönüşmüştür.

C) Akıl ve din uzaklaştırılmaya çalışılmıştır

D)Din kullanılarak felsefe temellendirilmiştir

E)Bilim merkezi alınmış din dışlanmıştır.

 

 

10) Hristiyan felsefesinde Skolastik dönem için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Bilim kullanılarak din yaygınlaştırılmıştır

B)Eğitim aracılığı ile felsefe yaygınlaştırılmıştır

C) Din bilim ile açıklanmıştır

D)İnanç akıl ve bilim ile temellendirilmiştir

E)Felsefe eğitim alanına taşınarak din yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

SORULARIN TAMAMI İÇİN BURAYI TIKLAYIN

Cevaplar için youtube kanalımızı ziyaret ediniz TIKLAYIN  

ZİYA ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

Bir yanıt yazın