Felsefe Yazılı Soruları

11. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 2019-2020

11. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 

1)Farabi’ye göre devletin iyi yönetilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olmaması gerekir?

A)yöneticiler bilgili olmalı

B)yönetici toplumun üzerinde olmalı ve kontrol sağlamalı

C)Erdemli yöneticilik esas alınmalı

D)yönetici erdemini topluma yansıtmalı

E)Bilgili Erdemli yöneticiler aynı niteliğe sahip toplumları var eder

 

2) Aşağıdakilerden hangisi İbni Haldun’un devlet konusundaki görüşlerinden birisi değildir?

A)yöneticiler halkın faydası için çalışmalıdır

B)halkına zulmeden devletin kaçınılmaz sonu yıkılmaktır

C)devlet organizma gibi doğal bir varlıktır

D)devlet insanların kendi aralarındaki sözleşmeden doğmuştur

E)toplumlar İnsanların birbirlerine olan htiyacından doğmuştur

3) İslam felsefesinde irade özgürlüğü konusundaki tartışmalarda hangi görüşün temsilcileri bireyin Özgür olmadığını savunmuşlardır?

I-Mutezile    II-Eşariye    III-Ccebriye

A)III        B)I-III        C)II-III     D)II      E) I

 

4) Clemens’in “anlamak için İnanıyorum.” yargısı ile aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

A)inancın akıl ile desteklendiğini

B)inancın akıldan önce geldiğini

C)aklın inanca kaynaklık ettiğini

D)akıl ve inancın farklı alanlar olduğunu

E)inancın açıklamasının akıl ile yapıldığını

5) Ibn-i Rüşd’e göre inançsal olan akılsaldır. yaradan İnsanları her şeyi akıl yolu ile değerlendirmeye davet eder.  Gazali’ye göre ise duyularımız ve aklımız bizi her zaman yanıltma potansiyeline sahiptir. Bundan dolayı bilgilerine güvenilmez. En sağlam bilgi sezgisel bilgilerdir. Yukarıdaki parçada çıkarılabilecek yargı hangi seçenekte verilmiştir?

A)Gazali inancı, ibn-i rüşd aklı öne çıkarır

B) ibn-i rüşd inançsal olanın , Gazali ise sezgisel olanın doğruluğunu savurur

C)Gazali Sezgin’in bilgisini, ibn-i rüşd aklın bilgisini esas alır.

D)Gazali de ibn-i rüşd de inançsal olanı değerli bulur.

E)Hem ibn-i rüşd , hem Gazali akılı değerli bulur.

6) Aşağıda verilenlerden hangisinin 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl felsefesine ait bir özellik olduğu söylenemez?

A)insani değerler ön plana çıkmıştır

B)Antik Yunana dönüş söz konusudur.

C) bilim ve Felsefe doğmalarla yüklüdür

D)bilimsel çalışmalar hızlanmıştır

E)akıl ve akılcılık değer kazanmıştır

7) Yaratıcının varlığını kanıtlamak hiç te zor değil. Şöyle bir Etrafınıza bakmanız yeter. Doğayı gözlediğini zaman tanrının orada olduğunu görürsünüz.

 Yukarıdaki görüş hangi akıma aittir?

A) Mutezile B)Cebriye     C)Dehriye  

D)Maturidiyye     E) Eşariye

8) Ibn-i Sina’ya göre varlık 3’e ayrılır bu varlık türlerinden biri taşma sonucu meydana gelen, sürekli değişime uğrayan Ve sonunda yok olan varlıklardır. Tanımı yapılan varlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyut varlık B)zorunlu varlık C)yaratıcı varlık   D)Mümkün varlık   E) Mümkün olmayan varlık   

9) Gerçek olan her şeyin nedeni Ezeli ve ebedi maddeyi kabul eden materyalizmin İslam felsefesindeki karşılığı hangi kavramla ifade edilmektedir?

A) Dehriye B)tabbiyun C)eşariye D)Maturidilik            E)Cebriye

10) İslam felsefesinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

A)Batı felsefesinden etkilenmiştir

B)Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir

C)Antik Yunan ve batı felsefesi arasında köprü görevi görmüştür

D)akıl inanç konuları işlenmiştir

E)felsefe tarihine katkıda bulunmuştur

SORULARIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YOUTUBE  CEVAPLAR İÇİN ALTTAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

https://www.youtube.com/watch?v=T-7pmMj-Tsw

Bir yanıt yazın