Felsefe Yazılı Soruları

10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 2019-2020

10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1) Aşağıda verilenlerden hangisi ahlak felsefesinin ilgi alanına girmez?

A) kişi vicdanı evrensel midir?

B) bilginin sınırları var mıdır?

C) eylemlerimizden özgür müyüz?

D) erdemli olmak iyi bir şey midir?

E) iyi ya da kötü var mıdır

2) Varlık konusunda pek çok görüş mevcuttur Aşağıda verilenlerden hangisi varlığın mahiyeti Yani ilk nedeni konusunu ele alan görüşlerden birisi değildir?

A) fenomenalizm B)varoluşçuluk C)dualizm

D) nihilizm E)idealizm

3)Söylendiği gibi yalnız başına idea ya da tek başına maddede yeterli bir unsur değildir. Oysa ben her ikisini de bir arada tutar çevrenizde gördüğünüz ya da görmediklerinizi o şekilde mümkün kılarım.
Sizce ben aşağıdaki kavramlardan hangisiyim?

A)İdea lizm       B) nihilizm        C)materyalizm D)fenomenalizm            E) dualizm

 

4) Varlığı ideal ve reel olarak iki başlık altında ele alırız ,ideal sadece düşüncede var olan, reel ise algısal dünyadaki varlıklardır. Buna göre Aşağıda verilenlerden hangisi ideal bir varlık değildir?

A) Kutup yıldızı B)Kaf Dağı         C) Şahmaran

D)anka kuşu          E)Rapunzel

5) Varoluşçuluğa göre insan bir imkanlar dünyasıdır.  bu imkanların ortaya çıkması ya da çıkmaması yine insana bağlı bir durumdur bu parçaya göre insanın varoluşu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) insan güçlü bir varlıktır

B)insanın özü ruhtur

C) insan kendini belirleyen bir varlıktır

D)insan Somut bir varlıktır

E) insanın amacı var olmaktır

6) Biz insanların varlıkla ilgili bilgileri deneyimlerine dayanmalıdır. Eğer tecrübelerimizin dışına çıkarsak büyük yanılgılara düşebiliriz. Bu yüzden deneyime dayanmayan tüm bilgiler tehlikelidir.

Yukarıdaki görüşü savunan biri aşağıdaki felsefi kavramların hangisini savunuyordur?

A) kritisizm B)rasyonalizm    C) Empirizm D)entüisyonizm    E)sofizm

7) İnsan bilgisi doğuştan gelir ve bu bilgilerin hatırlanması derecesi de bizim bilgili olma derecemiz ile paralellik gösterir. Yukarıdaki görüşü savunan filozof bilgiyi hatırlatan araç olarak aşağıdakilerden hangisini görür?

A) Sezgi B) Fenomen C)fayda        D)deney                 E) Akıl

8) Tüm bilgilerimiz iki elekten geçer Bunlardan biri olmadan diğeri bilgiyi olgunlaştıramaz, dışarıda bir ses duyduğumuzda duyular devrededir o sesi beynimize ulaştırır, onun neyin sesi olduğu kararını beyniniz verir. Bu görüşü savunan bir düşünür hangi felsefi akımı savunuyordur?

A) kritisizm B)empirizm       C) pozitivizm D)entüisyonizm   E) rasyonalizm

9) Aşağıda verilenlerden hangisi gerçek değildir?

I- Rüzgar

II-Yağmur yağıyor

III-Kitap

IV-Kuşlar uçabiliyor
A) I-III       B) II-IV    C) I-II-III      D) II     E) III

 

10) Aşağıda Verilenlerden hangisi varlık felsefesi ile ilgili bir kavram değildir?

A) oluş B)Ontoloji C)Kümülatif D)Materyalizm     E)Arke

Soruların Tamamını burada indiriniz

CEVAPLARI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEYİN

https://www.youtube.com/watch?v=SUcc3OQWIPY

ziya özcan

felsefe grubu öğretmeni

10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 2019-2020

Bir yanıt yazın