Psikoloji Yazılı Soruları

PSİKOLOJİ 11. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

PSİKOLOJİ 11. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1-)Salbalş Anlanodu Liesisnde piksoloji drenside yapalın snıvda örğtemen graip bir srou sroumş.

Yukarıdaki yazıyı doğru okuduysanız bu hatalı yazılımış yazıyı okumanızı sağlayan durum aşağıdaki kavramların hangisi ile adlandırılır?

A)İllüzyon     B) Halisünasyon    C) Psikolojik ilüzyon

D) Derinlik algısı E) Algıda örgütlenme

 

2-) Psikolojinin amacları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)İnsan davranışlarını tanımlama

B) İnsan Davranışlarını Anlama ve Açıklama

C) İnsan davranışlarını tamamen değiştirme

D) İnsan Davranışlarını Etkileme ve Kontrol:

E) İnsan Davranışlarını Önceden Kestirebilme

 

3-)  Aşağıda verilenlerden hangisi duyum ile algı arasındaki ilişkiyi doğru belirtmektedir?

A) Duyum uyarıcıyı fark etmektir, algı ise yorumlamaktır

B)Duyum ile algı bağımsızdır

C) Algı duyumdan öce gelir

D)Algı olmadan duyumun gerçekleşmesi mümkün değildir.

E)Duyum yorumlamak, algı ise uyarıcıyı fark etmektir.

 

4-)İllüzyon ile halisünasyon arasındaki temel fark hangi seçenekte verilmişitr?

A) illüzyonda uyarıcı varken, halisünasyonda olmayan uyarıcı algılanır.

B)İllüzyonda uyarıcı yoktur, halüsünasyonda uyarıcı vardır.

C) İllüzyon fizikseldir, halisünasyon psikolojiktir,

D) Halisünasyonda uyarıcılar değişkendir, illüzyonda uyarıcılar yoktur.

E) İlüzyonda uyarıcı kişiye göre değişir, Halisünasyonda uyarıcı herkeste aynı algılanır

 

5-)Aşağıdakilerden hangisi korelasyon için söylendiğinde doğru olmaz?

A)Pozitif korelasyon vardır

B)Negatif korelasyon vardır

C)Korelasyonda üç değişken olmak zorundadır

D)Nötr korelasyon vardır

E)Korelasyon değeri  -1 ile +1 arasında değişir.

 

6-) Algıda değişmezliğin gerçekleşmesi için gerekli olan temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A)Algı için gerekli koşulların tamamı olmalıdır.

B)Algılanan nesnenin daha önce tanınıyor olması gerekir.

C)Duyu organlarımızı sağlam olması gereklidir

D)Algıdan  önce duyumun gerçekleşmesi gereklidir.

E)Algılanan Nesne eşik aralığında olmalıdır.

PSİKOLOJİ 11. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI İNDİR

Bir yanıt yazın