Felsefe Yazılı Soruları

10 . Sınıf Felsefe 1. dönem 1. yazılı soruları 2019-2020 cevaplı

Felsefe soruları 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. Cevapları alttaki linktedir.

10 . Sınıf Felsefe 1. dönem 1. yazılı soruları 2019-2020 cevaplı

1)Bir düşüncenin kendi üzerine dönüp kendini sorgulaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Kümülatif B) Arke    C)Analoji

D) Refleksif E)argüman

 

2)Felsefe tanımlarının hiçbirinin diğeri ile aynı olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Evrensel olması   B)nesnel olması  C)rasyonel olması

D) Öznel olması E) Kümülatif olması

 

3) Evrende ilk Arke nedir sorusuna filozoflar değişik cevaplar vermişlerdir. Örneğin Thales su demiştir, demokritos atom daha sonraki filozoflar başka nedenler sunmuşlardır ve bu görüş günümüze kadar cevap bulamamış katman katman olmuştur. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen felsefi düşüncenin hangi özelliğidir?

A) Kümülatif B)Öznel C)Evrensel

D)Eleştirel          E) Refleksif

 

4)Filozofun düşüncesi sadece kendi çağını değil sonraki çağıda etkilemiştir. Onunla da kalmamış günümüz dünyası üzerinde etkili olmuş ve Çağımızdan sonraki insanlık içinde hizmet edecektir. filozofun kendi çağını Aşan bu özelliği ne………………………………denir.
Yukarıdaki parçaya göre boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi doğru olacaktır? A)Öznellik           B) Sorgulayıcılık          C)Nesnellik D) Evrensellik     E)Rasyonellik

 

5)Aslında insanlığın varoluşundan bugüne düşünme eylemi vardır, ancak felsefe çok uzun süre sonra ortaya çıkıp yayılmıştır. Çünkü uygun ortam ve şartlar gerekiyordu. felsefenin Antik Yunan’da ortaya çıkışını sağlayan bu uygun şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Demokrasinin gelişmiş olması

B) Antik Yunan’ın illeri ayrılmış olması

C)ticaret yollarının oradan geçmesi

D)kültür alışverişinin yoğun olması

E) insanların refah içinde olması

 

6) Felsefenin etkili olmadığı hiçbir alan yoktur. Bunlar arasında bireye sağladığı faydalar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireylere sağladığı faydalar arasında yer almaz? A)Başkalarının düşüncelerine saygı duymayı öğretmesi

B)Kendini tanıyabilmesini sağlaması

C)Olaylara farklı açıdan bakmayı öğretmesi D)Toplumun bilgi toplumu haline gelmesini sağlaması

E)Bireyin gelecekteki yaşantılarına yön verebilme sini sağlaması

 

7) Felsefi bir anlayışa sahip olan birinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Anlama ve tahmin yeteneği yüksek olduğu için olayların önceden önlemini alır

B)Kalıplaşmış düşüncelerden uzaklaşır

C)olaylar karşısında akılcı tutum takınır

D) Bilimsel buluşların asla değişikliğe uğramayacağını savunur

E)Evrensel düşüncelere sahiptir ve savunur

 

8) Felsefenin toplumsal işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri vardır?

I-bilimlerin gelişmesi

II-toplumların bir arada yaşamasını sağlaması

III-toplumların geleceklerini planlamasına yardımcı olması

IV-duygu değil akla değer veren toplumların oluşmasını sağlaması

A) I-II-III-IV B) I-III-IV C)III-IV        D)sadece III             E)I-II-III

 

9) Filozoflar her konuda olduğu gibi eğitim alanında da Işık saçmışlardır. Günümüzde eğitim gördüğümüz liseler ve üniversitelerin temellerini oluşturan yapılanmaların da temellerini atan çok eskilere yaşamış olan filozoflardır.Bugün eğitim gördüğümüz liselerin temelini atan filozof ve lise düzeyindeki kurum hangi seçenekte bir arada doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Aristoteles-lykeion B)herakleitos-Efes Okulu

C) Platon-Akademi D)Sokrates-Millet okulu

E) Pisagor-pisagorculuk

 

10) Modern siyaset felsefesinin Öncü ismi olan, klasik siyaset anlayışını reddeden ve prens adlı eseri yazan düşünür kimdir?

A) Makyavelli B) Dewey   C)Aldous Huxley D)Descartes    E) Kant

SORULARIN TAMAMI İÇİN BURAYI TIKLAYIN

Cevaplar için youtube kanalımızı ziyaret ediniz TIKLAYIN  

ZİYA ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

Bir yanıt yazın