Genel

Thomas More’un Ütopya Adlı İdeal Devletinin Özeti

More kimdir, Mesleği nedir ve nerelidir?

Thomas More, (7 Şubat 1478 – 6 Temmuz 1535) yılları arasında yaşamış , İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçusudur. Zamanın önde gelen bir hümanist bilgin unvanına kavuşup birçok alanda kamu görevi yapmış bir kişidir.

Thomas More 1516 da yayınlanan Ütopya adlı romanında Platon’un Devleti’ni örnek alarak ideal bir devlet düzeni tasarlar Platon yöneticilerin ailesi ve mülkü olmasını yasaklar onları her şeyin ortaklaşa olduğu bir düzen içerisinde yaşamalıdır. More Plato’nun yalnızca yöneticiler için düşündüğü bu yaşam tarzını Ütopya adlı ideal devletin bütün yurttaşları için ön görmüştür.

More göre özel mülkiyetin olduğu yerde toplumsal adalet gerçekleşemez. Bu nedenle ahlaksızlıktan kurtulmak için özel mülkiyetin kaldırılması gerekir. Toplumun mutluluğu için eşitlik ilkesinden yola çıkmak gerekir. Buna karşılık mülkiyet hakkının olduğu yerlerde eşitlik ilkesinin uygulama olanağı yoktur. Buna göre Ütopyadaki toplum sınıfsız bir toplumdur.

More ütopyası aynı adı taşıyan bir adada gerçekleşir. Ütopyada 54 tane büyük ve güzel kent vardır, her evin arkasında olağanüstü güzellikte bahçeler mevcuttur. Ütopya Devleti ortak mülkiyet esasına dayanır. Bu sebeple herkes her eve girebilir. Her Kent 4 eşit parçaya bölünmüştür her bölgenin bir çarşısı mevcuttur. Burada da para ile alışveriş yerine takas ile alışveriş yapılır.

Ütopya devletinin amacı toplum ile bireylerin gereksinimlerini karşılamak herkese bilim felsefe ve sanatla uğraşmak için gereken boş zamanı sağlamaktır.

Ada insanları bunun için günde 6 saat çalışırlar. Ağır işleri Savaş tutsakları, köleler ve ölüm cezasına çarptırılmış olan suçlular yapar. Burada demokratik yönetim vardır. Seçimler gizli oyla yapılır. Evlilikte mutluluk çok önemlidir, mutsuz çiftler boşanabilir. Flört kesinlikle yasaktır. Savaş hayvanca bir iş sayıldığı için ancak zorunlu durumlarda başvurulan bir yoldur.

Herkes inancında serbesttir; ancak genellikle bir Tanrıya İnanılır. Ruhun ölümsüz olduğuna İnanılır bu da insanları aşırı tutkulardan korur. Bu ülkede inançlara saygısızlık yapanlar herkes tarafından kınanır.

Thomas More’un ütopyası modern refah devleti teorilerini oldukça etkilemiştir.

Bir yanıt yazın