Genel

Diyalektik Materyalizm Nedir ?

DİYALEKTİK MATERYALİZM (eytişimsel özdekçilik – eytişimsel maddecilik  )
Marx ve Engels’in öncülük ettiği  maddeci görüş: Bu görüş evreni devinim içinde

oluşmuş bir madde (Özdek) olarak görür.

Evrendeki oluşum olmuş bitmiş değildir. Evren sürekli bir devinim halindedir.

Bu oluşumun ve devinimin kendine

özgü , bizim bilincimizden bağımsız yasaları vardır.

Madde insan bilincinin dışında ve ondan bağımsız bir insan düşüncesi bu maddeden

bağımsız değil ona bağlıdır.

Evrende sadece niceliksel değişimler değil bu niceliksel birikime bağlı niteliksel

dönüşümlerde olmaktadır.

Evrendeki her şey karşıtıyla çatışarak değişmekte ve ilerlemektedir.

Tez- antitez- sentez bu oluşum toplumsal yaşama da indirgenebilir.

Bu da Tarihsel diyalektik materyalizmdir .

Bir yanıt yazın