Felsefe Ders Notları

THALES’E GÖRE ARKHE PROBLEMİ (İLK NEDEN)

THALES’E GÖRE ARKHE PROBLEMİ 

Tales (MÖ.624 546) felsefede arkhe problemi ilk ele alan kişidir ona göre evrenin ana maddesi sudur. Evrendeki Her şey sudan meydana gelmiştir. Su maddenin üç hali dediğimiz katı, sıvı ve gaz halinde bulunmaktadır. Suyu evrenin ana maddesi olmasının 4 nedeni vardır.

1.Su nemliliğin kaynağıdır ve tüm hayvanların tohumları önemlidir hayvanlar bu evlilikten doğduğuna göre ne için bütün Evren doğmuş olmasın.

2.Nemlilik bitkilerinde beslenme ve üremeleri için hayvanların tohumu gibi sorunludur Çünkü bitkiler susuz kalınca kururlar.

3.Güneş ve yıldızların ısısı da yeryüzünden buharları ile yani nemlilik ile besleniyor gibiler.

4.Su her şekle kolayca girebilir.

THALES’E GÖRE ARKHE PROBLEMİ (İLK NEDEN)