Genel

Parmenides’e Göre arkhe Problemi (İlk Neden)

Parmenides’e Göre arkhe Problemi 

PARMENİDES: Evrenin ana ilkesi bir varlıktır ,doğmamıştır, yok olmayacaktır, değişmez ve bölünmez değişme ve bunun nedeniymiş gibi görünen hareket gerçek değildir. Algılarımız bizi aldatmaktadır. Bu nedenle duyuların tanıklığından uzak durarak aklın yolu izlenmelidir. Akıl ise evrenin gerçekten var olan bir olduğunu gösterir bir tanrı ile özdeştir , yani evrenin ana maddesi birdir.

HERAKLEİTOS İLK NEDEN İÇİN TIKLAYIN

Parmenides’e Göre arkhe Problemi (İlk Neden)