Felsefe Ders Notları

HERAKLEİTOS’A GÖRE ARKHE PROBLEMİ (İLK NEDEN)

HERAKLEİTOS’A GÖRE ARKHE PROBLEMİ 

HERAKLEİTOS: Evren’i meydana getiren ilk ilçe ateştir. Ona göre her şey ateşteki bir alev gibi başka bir şeyin ölümünden doğmaktadır. Bu nedenle Evren devamlı akan bir süreçtir. Başı sonu olmayan bir değişmedir.
Herakleitosa göre Sürekli hareket karşıtlıkları da doğurur. Gece ile gündüz ,savaş ile barış , ölüm ile yaşam gibi şeklinde karşıtlıkların birliği sonucunda dünya düzeni gerilim dolu bir birliği temsil eder. Tüm bu süreç ………..olarak adlandırılır.

HERAKLEİTOS’A GÖRE ARKHE PROBLEMİ (İLK NEDEN)