Felsefe Konu Testleri

AHLAK FELSEFESİ KONU KAVRAMA TESTİ YENİ MÜFREDAT CEVAPLI

                    AHLAK FELSEFESİ KAVRAMA TESTİ

1-İnsanların mutlu olması için bilgili olmalarının gerektiğini savunan evrensel ahlak yasası kavramı hangi seçenekte verilmiştir?

A-faydacılık         B-ahlaksal determinizm     C-Erdem etiği

D-ödev ahlakı    E-hazcılık.

2. Her şey bana göre olmalıdır, Çünkü kişisel davranış ve kuralların temelinde ben varım, mutlu olmak benim hakkım ,ben varsam her şey güzeldir. Tanıdınız mı beni ben kimim? A-Erdemli        B-faydacı          C-hazcı           D-egoist            E-anarşist

3. “Sadece kendim biliyorum yaptıklarımı başkasının bilmesine gerek yok bütün yaptıklarım herkesin kendisine İlke edinmesi gereken şeylerdir. Bunları yapmam gerektiği için yapıyorum ,bu yaptıklarımın arkasındaki niyet ise görev bilincini ifade ediyor.” diyen Ziya Hoca aşağıdaki hangi kavram doğrultusunda hareket etmektedir?

A-anarşizm         B-egoizm        C- faydacılık           D-Erdem etiği         E-ödev ahlakı

4. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eder?

A-sezgicilik          B-hazcılık              C-egoizm           D-anarşizm            E-faydacılık

5. Tanrının emir ve yasakları benim için önemli olduğu gibi herkesin de bunun farkında olması gerekir. Bu zorunluluk herkes için olan bir ahlaki değer ve yasa oluşturmaktadır. Bu görüşü savunan Ziya öğretmenimiz evrensel ahlak yasası kavramlarının hangisini benimsemiştir?
A-Erdem etiği                 B-anarşizm       C-ahlaki determinizm       D-utilitarizm       E-ödev ahlakı

6. “Siz ne bilirsiniz ki, takılmışsınız toplumsal kuralların peşine, yok etmişsiniz kişiliğinizi, onurunuzu. Ben öyle miyim aklımı irademi kullanmaktan asla korkmam, kurallarımı belirlerken kimseye boyun eğmem, beni ben eden benim yaptıklarımdır, sorumlulukları da Elbette bana aittir.” Şeklinde konuşan Ecem aşağıdaki hangi kavramı savunuyordur?

A-otodeterminizm       B-determinizm         C-indeterminizm               D-fatalizm              E-özgürlük

ZİYA ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

Bir yanıt yazın