Felsefe Yazılı Soruları

10. Sınıf Felsefe dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı ve Cevap Anahtarı Yeni müfredat

10. Sınıf Felsefe dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı ve Cevap Anahtarı Yeni müfredat

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 10.SINIF FELSEFE  2.DÖNEM 1.YAZILI

1.Hangisi insanı bilme arayışına yönelten nedenlerden birisi olamaz?

A) Merak    B )Hayal               C) şaşırma

D) ihtiyaç  E) ilahi varlık

 

Bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-bilgi Hayat kurtarabilir

B-bilgi içinde çıkılmaz sonuçlar doğurabilir

C-bilgiler Durağan değildir

D- doğruluğundan şüphe edilemeyen bilgiler asla yanılmaz

E-her türlü bilgiyi sorgulanmaya açıktır

 

 3.Bilgi Felsefesi Aşağıda verilen bilgi ile ilgili hangi konular üzerinde durur?

A -ölçütü             B- değeri                C- sınırı

D- kaynağı           E -İlk dört seçeneğin tamamı

 

 

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru bilginin varlığını kabul eden birinin söyleyebileceği bir yargı olamaz?

A – Sezgi doğru bilgiyi verebilir mi

B – bilgi Kişiye göre değişir , bugün doğru olan yarın yanlış kabuledilebilir

C -akla dayanan bilgi mutlak mıdır

D- bilginin yaşantı sonucu elde edileni geçerlidir.

E -Bilgi deneyim ile başlar ancak akıl ile son halini alır.

 

 

 1. Aşağıda verilen görüşlerden Hangisi doğru bilginin olanaksız olduğunu savunur?

A – kritisizm  B- septisizm     C- rasyonalizm

D – empirizm       E- entüisyonizm

 

6.Ben akıl Ben olmadan bilginin anlam kazanması imkansızdır. Biz duyular ,Bizler olmadan akıl çaresiz ve bilgisiz kalır, biz çevreden aldıklarımızı akla yollarız akıl devreye girip o şeyleri şekil verir. Evet duyuların ham maddesini ürüne çeviren benim, benim adım akıl . Bu diyalog sonucunda aşağıdaki bilgi kavramlarından hangisi çıkmaktadır.

A  -kritisizm       B- septisizm     C -rasyonalizm

D  -empirizm       E -entüisyonizm

 

 1. En doğru bilgi aracısız gelendir akıl ya da duyular bazen yanılabilir onlar kesinlikle doğruyu bilemez demiyorum, ama yanına bileceğini söylüyorum oysa benim bilgilerim kanıta ihtiyacı yok , çünkü gönül gözüne gelir bilgilerim. Benim adım nedir

A- entüisyonizm   B -rasyonalizm        C- kritisizm

 

D- deneyimcilik          E- Analitik felsefe

8.Aşağıda verilenlerden hangisi bilginin ölçütlerinden birisi değildir?

A -yarar ölçütü          B-apaçıklık ölçütü   C-Tümel uzlaşım

D- tutarlılık ölçütü           E – geçerlilik ölçütü

 

 1. Felsefe dersinde , biz insanlar neyi bilebiliriz ya da ne kadar bilebiliriz konusunu tartışan öğrencilerden – Arda Biz ne kadar bilebiliriz arkadaşlar sizce insan var olan bilgilerden ne kadarlık kısmını öğrenebilir acaba? Filiz arkadaşlar acaba bilgiye bir sınır koruyabilir miyiz?  Erhan Elbette hayır bilginin bir bitişi olur mu Bana göre olamaz dünyanın en büyük depo alanı zihnimizdir, olma ihtimali Elbette ki sonu yoktur.  Bu parçada öğrenciler bilgi ile ilgili hangi kavramı tartışmaktadırlar?

A bilginin imkanı                          B bilginin kaynağı

C bilginin sınırları       D bilginin ölçütü       E bilginin yararı

 1. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi ahlak felsefesinde geçen kavramlarından birisi değildir?

A- etik                     B-sorumluluk                  C-kötü

D-determinizm      E-ütopya

 

 

 1. Siz sanır mısınız ki aklınız tek başına bilgileri edinip bir kenara koysun ,yanılıyorsunuz. Eğer duyularınız aklınıza gerekli verileri toplayıp göndermeseydi aklınız çaresiz ,boş ,sınırsız bir depo gibi kala kalırdı. Onun içindir ki gözünüz kulağınız yani duyularımız olmasaydı aklınız işlevsiz kalırdı . Diyen biri aşağıdaki hangi bilgi kuramı savunuyor dur ?

A-rasyonalizm        B-fenomenoloji     C-kritisizm

D-Empirzm            E- entuisyonizm

 1. Zerda “Benim sahip olduğum bilgi beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu bilgiler doğayı nasıl korumam gerektiği konusunda rehberlik ediyor bana.”  Ayşe “senin için çok önemli olan bu bilgi beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü beni ilgilendiren farklı bir bilgi türleridir. “ Bu parçada Zerda ile Ayşe bilginin hangi ana problemi üzerine tartışmışlardır?

A-değeri                      B-imkanı              C-güvenirliliği

D-sınırları                    E- ölçütü

 

 1. Bilim felsefesi bilimin, aşağıda belirtilen yönlerinden hangilerini ele almaktadır?

I- yöntemini   II-ilkelerini    III-farklarını   IV-çeşitlerini

A-I.II      B-I.II.III.    C-III.IV      D-I.II.IV      E-I-II-III-IV

 14.Aşağıda verilenlerden hangisi bilim insanının bir özelliği değildir?

A- meraklıdırlar          B-şüpheciler         C-Duygusaldırlar

D-kararlıdırlar            E-akılcıdırlar

 

15.Bilimlerin sınıflandırılmasını yaptığımızda hangi seçenektekileri yazarsak doğru sınıflandırma yapmış oluruz?

A- insan bilimleri -Tarih Bilimleri -Doğa bilimleri

B- formel bilimler -Doğa bilimleri- insan ( beşeri) bilimler

C-Doğa bilimleri- tarih bilimi -siyaset bilimi

D-siyaset bilimi- Düşünsel bilimler-sosyal bilimler

E-fen bilimleri -Siyaset Bilimleri- formel bilimler

 

 

 1. Sabah ders başlamıştı Dursun içeriye kapıyı çalmadan girdin öğretmen “Afedersin Dursun senden önce girdim .Bir daha olmaz.” Dursun ;”hocam lütfen Dalga geçmeyin , Özgür biriyim Hiç kimse beni kısıtlayamaz ,özgürce davranırım, istediğim gibi derse girerim ,istediğim zaman da çıkarım ve sonuçlarını da katlanırım.” Öğretmen, “ Elbette Dursuncuğum katlanacaksın.” Bu diyalogda aşağıdaki hangi kavramlar örneklendirilmiştir ?

 

A-fatalizm     B-determinizm    C- otodetermenizm

D-Vicdan      E- indeterminizm

 

 1. Ben şu anda Özgür değilim ancak Özgür olabilirim nasıl mı? Açıklayayım size ,artık aklımı daha aktif kullanarak bilgi ve beceri açısından daha donanımlı biri olacağım kişiliğimi kendi kendime yetecek yönde Olumlu olarak geliştireceğim , bu da özgürlüğümü bana sunacaktır. Bu görüşte olan birinin aşağıdaki anlayışlardan Hangisini kabul ettiğini söyleyebiliriz?

A- indeterminizm   B- otodeterminizm    C-fatalizm

D-Erdem ahlakı       E-Ödev ahlakı

 

 1. Bir davranışın ahlaki davranış sayılmasının belirli ölçütleri vardır .

I-özgür irade        

II- Akıl sahibi olmak  

III- seçme hakkına sahip olmak gibi özelliklerin hangisi bu ölçütler arasında yer alır?

A-sadece I       B- I.II.III         C- I.III       D- II.III        E-sadece II

 

 

 1. Verilenlerden hangisi felsefenin insana sağladığı faydalar arasında değildir?

A)Bireyin kendini daha iyi tanıması

B)Farklı ve yeni fikirler üretebilmesi

C)Olaylara farklı pencerelerden bakabilmesi

D)Farklı inanç ve sistemleri reddedebilmesi

E)Sorunlara akıl ve bilimsel çözümler üretmesi

 

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi felsefi düşüncenin özellikleri arasında olamaz?

A)Kesin sonuç             B)Şüpheci bakış

C)Evrensel görüş        D)Refleksif anlayış

D)Sistemli olmak

 BURADAN WORD OLARAK İNDİRİN

ZİYA ÖZCAN

Felsefe GRUBU ÖĞRETMENİ

BAŞARILAR DİLERİM

10. Sınıf Felsefe dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Sınavı ve Cevap Anahtarı Yeni müfredat

Bir yanıt yazın