Demokrasi Yazılı Soruları

9.sınıf demokrasi ve insan hakları 1. dönem 1. yazılı soruları

9.sınıf demokrasi ve insan hakları 1. dönem 1. yazılı soruları

1)Demokrasinin temel ilkelerinden 5 tane yazınız.

Cevap:  insan haklarına saygılı olma

güçler ayrılığı

laiklik

Hukukun üstünlüğü

sivil toplum

seçim

2) aktif vatandaşlık ne demektir?

Cevap: Haksızlıklara karşı çıkmak

özgür irade ile hareket etmek

yönetimlerde aksayan yönleri tespit etmek

diğer insanları bilinçlendirmek

 

3) temel insan haklarından 5 tane yazınız.

Cevap:  Yaşam Hakkı

Sağlık hakkı

eğitim hakkı

seçme ve seçilme hakkı

Barınma hakkı

İnanç

4) demokrasinin uygulanış biçimleri nelerdir?

Cevap: Doğrudan demokrasi

yarıda doğrudan demokrasi

temsili demokrasi

5) Demokrasinin temel ögeleri nelerdir ?

Cevap: Eşitlik

özgürlük
Adalet
Farklılıklara saygı

müsamaha

 

6) temsili Demokrasi nedir Açıklayınız .

Cevap: Ülkemizde de yürürlükte olan bir demokrasi türüdür. halk temsilcilerini belli bir süre için seçer, iktidarı belli bir süre için kullanan bu seçilmişler bir sonraki seçimlere kadar halkın temsilcileridir.
Seçilmişleri milletvekili denir. milletvekili meclis ya da parlamento denen yerde toplanır. yasalar çıkarır denetim görevini yerine getirir.

 

7)Birey sahip olduğu hakları zaman kazanır.

Cevap: İnsanlar, insan haklarına doğumdan itibaren sahip olurlar.

 

8)demokratik kişiliğe sahip birinin özelliklerinden 5 tane yazınız .

Cevap: Kendi kararlarını verebilen

özerk

katılımcı

paylaşımcı
Farklılıklara saygı

bağımsız davranabilen

müsamahalı

yaratıcı

üretici

haklarını kullanan

sosyal adaletçi

eşitlikçi

9)güçler ayrılığı nedir Açıklayınız .

Cevap: Yasama ,yürütme ve yargının birbirinin etkisi altında kalmadan bağımsız kararlar verebilmesidir.

10) en önemli yani en öncelikli insan hakkı nedir?

Cevap: İnsanın en temel Hakkı yaşam hakkıdır.