Psikoloji Yazılı Soruları

11. Sınıf Psikoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

Psikoloji Dersi  1.Dönem 1.Yazılı Soruları

AD-SOYAD:                                                                SINIF:                             NO:

 

        Aşağıdaki soruların sonuna D/Y yazarak cevaplayınız

1)Psikoloji Deney ve gözlem yapan pozitif bir bilimdir.( D  )

 

2)Gestalt (bütünlük psikolojisi) ekolünün savunucusu William Wundt’tur. (  Y  )

 

3)Nötr korelasyon iki unsur arasındaki ilişkinin yüksek olduğunu gösterir.( Y  )

 

4)Hangi konunun nasıl öğrenilmesi gerektiği konusunu inceleyen Psikoloji’nin alt dalı eğitim psikolojisidir. (  D  )

 

  5) Bağımlı değişken herhangi bir durumdaki olayın nedenidir. (  Y  )

 

  6)Davranışçı yaklaşım, içe bakış ve gözlem yöntemini kullanmıştır.(  D  )

 


Aşağıdaki Klasik Soruları cevaplayınız
1) Psikoloji biliminin amaçları nelerdir? Yazınız.

BETİMLEME

AÇIKLAMA

YORDAMA-KESTİRİ-ÖNGÖRÜ

KONTROL

2) Psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin nedenlerinden iki tane yazınız.

Bazı hayvan davranışlarının insan davranışlarına benzemesi

Etik-kanuni açıdan insan üzerinde yapılamayan deneylerin hayvanlar üzerinde yapılması

Hayvanların hızlı üremesi

Hayvanların ömrünün kısa olması

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Doğru Seçeneğini Cevap Anahtarına İşaretleyiniz.

 

1) İnsan aç olduğunda duyduğu bir yemek kokusu ona çok çekici gelir, tok olduğunda ise mide bulandırıcı olabilir.

Bu örneğe dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A)Yeni uyaranlar yeni davranışlar oluşturur.

B)İnsanlar aynı uyarıcıya benzer tepkiler verebilir.

C)Her uyarıcı insanda tepkiye neden olmaz.

D) İnsanlar farklı uyarıcılara aynı tepkileri verebilir.

E)İnsan aynı uyarıcıya ihtiyaçlarına göre farklı tepkiler verir.

2)Gülmek ,ağlamak ,sevinmek, üzülmek ,hatırlamak, unutmak, öğrenmek, düşünmek, gibi hepinizin pek çok durumda ortaya koyduğu tepkiler psikolojinin inceleme alanı içerisindedir. Bu parçaya dayanarak psikoloji bilimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Bilinç altı süreçleri inceler.

B) insan ve hayvan davranışlarını araştırır.

C)Ruhun yapısını sorgular.

D)Gözlenebilen ve gözlenemeyen davranışları inceler.

E)İnsanın kalıtsal yönlerini ele alır.

 

3)Toplumsal yapıda görülen hızlı değişme insan davranışları üzerinde de etkili olmaktadır. Özellikle de liderler ,moda ,propaganda araçları ve toplumsal gruplar bu etkiyi arttırmaktadır. Bu şekilde insanların grup içindeki davranışlarını inceleyen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gelişim Psikolojisi        B)Sosyal psikoloji        C)Danışmanlık psikolojisi

D)Eğitim psikolojisi         E)Endüstri psikolojisi

4) Psikoloji bir bilim olacak ise verilerin gözlenebilir ve ölçülebilir olması gerekir. İçe bakış yöntemi ile kişi algı ve duygularını sadece kendi gözleyebilir. Oysa bir kimsenin davranışları başkalarınca gözlemlenebilmelidir. Ancak bu şekilde psikoloji pozitif bir bilim olur.
Bu parçadaki görüşler aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarından hangisine uygun düşmektedir ?

A)Psikodinamik yaklaşım                   B)Biyolojik yaklaşım                  C)Davranışsal yaklaşım

D)Hümanist yaklaşım                          E)Bilişsel yaklaşım

5)İki değişken arasındaki ilişki miktarına korelasyon denir. Değişkenlerden biri arttıkça diğeri de artıyor ise pozitif, azalıyor ise negatif korelasyon söz konusudur. Aşağıdaki değişkenlerden hangisinde negatif korelasyon yoktur?
A)İçe kapanıklık – liderlik

B)Dikkat – hata sayısı

C)Hatırlama – unutma

D)Güdülenme – başarı

E)Eğitim düzeyi – cahillik düzeyi

6) Trafik kazalarının nedenlerini belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada ,alkol almış sürücülerin ,alkol kullanmayan sürücülere oranla daha çok hata yaptıkları gözlenmiştir. Bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıda verilenlerden hangisidir?

A)Trafik kazaları         B)Alkol miktarı

C)Sürücülerin cinsiyeti D)Sürücü belgesi

E)Trafik hataları

7) Belirli bir şey hakkında karşıdaki bireyin duygu , düşünce ve eğilimlerini belirlemek için birtakım soruların hazırlanmasında ………… denir.

Yukarıdaki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A)Gözlem    B)Anket    C)Korelasyon

D)Deney      E)Test

8) Babası bir buçuk yaşındaki Ceren’e ne  yaparsa yapsın bisiklet sürdürmeyi öğretememiştir.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 A)Olgunlaşma   B)Gelişme    C)Büyüme

D)Gelişim         E)Öğrenme

test cevapları

1E-2D-3B-4C-5D-6E-7B-8A

ziya özcan 

felsefe grubu öğretmeni

11. Sınıf Psikoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

Bir yanıt yazın