Felsefe Yazılı Soruları

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Yeni Müfredat

Felsefe Dersi 10. Sınıf 2018-2019 Eğitim Yılı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

AD – SOYAD:                                                           SINIF:                                        NO:

 

SORULAR

1)Felsefe eğitiminin önemsenmediği toplumlarda meydana gelebilecek toplumsal problemleri felsefenin toplumsal işlevleri açısından ele alarak, örneklendirerek açıklayınız.

2) Felsefenin İyonya’da ,yani Antik Yunan’da ortaya çıkışının nedenlerinden 4 tanesini yazınız.

 

Aşağıdaki Soruların başına doğru ise(D),Yanlış ise (Y) yazarak cevaplayınız.

 

(   ) Felsefe birikimli yani yığılarak ilerler.
(   ) “Prens” adlı eseri ile modern siyaset felsefesinin önemli ismi Descartes’tir.
(   ) Öne sürülen görüşe dayanak oluşturmaya temellendirme denir.

(   ) Felsefede cevaplar değil, sorular önemli yer teşkil eder.

(   ) Felsefenin işlevlerinden biri de doğmatik düşüncelerden kurtarıp, bilimsel düşüncenin yolunu açmaktır.

(   ) Felsefe kavramını ilk kez kullanan Thales’tir.

 

  Aşağıdaki Test sorularını arkadaki cevap formuna cevaplayınız(işaretleyin)

1)İnsanın düşünmeye başlanmasından günümüze gelene kadar sorulan sorular benzerdir. Soranlar farklıdır. Cevaplar hala yoktur.  Aynı alanda herhangi bir çözüm bulunamamasına rağmen düşünürler, yerkabuğu katmanları gibi sorularını üst üste koymaya devam etmektedir. Yukarıdaki açıklamada felsefi düşüncenin hangi özelliği açıklanmış olabilir?

A) Rasyonel olma B)Eleştirel olma

C) Kümülatif olma D)Evrensel olma

E) Tutarlı olma

 

2) Ahlak konusunda geliştirdiği teoriler ile kendisinden sonraki birçok düşünürü
etkileyen ve “Ebedi Barış Üzerine Bir Deneme” adlı eseri ile doğayı dünya barışına öncülük etmiş olan düşünür aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 

A) Locke B)İmmanuel Kant

C)Makyavelli       D)Yunus Emre

E) A. Huxley

 

3) Aşağıda verilenlerden hangisi felsefi düşüncenin özelliği değildir?

A)Sistemli olma    B)Hayret etme     C)Şüphecilik

D)Sorgulayıcı olma  E)Nesnel olma

 

4) İlk karşılaştığımızda felsefe farklı gelir. Çoğu zaman şu soruyu duyarız. -Felsefe ne işimize yarayacak ki, nerede kullanacağız bu soru bile felsefi düşünüşün bir ürünüdür. Bireye farklı bakış açılarını öğretir, karşı çıkışı öğretir. Ayrıca işimize yaramadığını düşündüğümüz felsefe başka görüş ve düşüncelerin değerli olduğunu içselleştirmemizi sağlar.
Evet şimdi ben soruyorum felsefeni İşinize yarar?

Yukarıdaki parçadan Felsefe ile ilgili hangi soruya cevap aranmıştır?

A)Felsefenin toplumsal faydası

B)Felsefenin evrensel olup olmadığı

C)Felsefenin bireysel faydaları

D)Felsefenin düşünsel faydaları

E)Felsefenin bilimsel faydaları

5) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel ve toplumsal faydaları arasında yer almaz?

A)Evreni açıklama

B)Önyargılardan kurtulmak

C)Farklı görüşlere saygı duyma

D)Çok yönlü bakabilme

E)Problemlere akılcı çözüm üretme

 

6)Doğru ya da yanlış yargı bildiren cümlelere ne denir ?

A)Görüş         B)Akıl yürütme   C)Önerme

D)Argüman   E)Analoji

 

7) Aşağıda verilenlerden hangisi bir felsefe sorusu olamaz?

A)Dünyada yaşam son bulduktan sonra nerede yaşam başlayacaktır?

B)İnsanın zihni sınırsız bilebilir mi?

C) Evren nasıl meydana gelmiştir?

D)Bireyin davranışlarının altındaki nedenler nelerdir?

E) Hiç kimsenin fark edemediği hatalı davranışları yapar mısınız?

 

8) Filozof sorusunu sorduktan sonra artık onun değildir O. Çünkü herkes o soruyu alır çeşitli açılardan yaklaşıp cevaplamaya çalışır. O soruda yeni sorular türetir soru artık zamanı aşmış sınırları geçmiştir.

Yukarıdaki parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğini yansıtmaktadır?

A)Tutarlılığı                  B)rasyonelliği C)Evrenselliği               D)Kümülatiflik

E)Eleştiriliği

word olarak buradan indiriniz

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Başarılar Dilerim

 

Bir yanıt yazın