Felsefe Yazılı Soruları

11.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Yeni Müfredat Cevapları

11.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Yeni Müfredat Cevapları , 11.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Yeni Müfredat Cevapları

Sınav Soruları 20 adet testten oluşmaktadır. Sonraki sınavımız karma olacaktır. D-Y , test ve boşluk doldurma sınavı hazırlanıyor.

Soruların tamamı için alttaki linki tıklayınız

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1-) Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin Türkiye’de felsefi düşünceye katkısı olmamıştır?

A)Rıza Tevfik Bölükbaşı                 B)Hasan Ali Yücel       C)Takiyettin Mengüşoğlu

D)Emre Kongar                                E)Macit Gökberk

 

2-) Kanıtlanamayan önermelerin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü gözlem ve deney konusu olamıyorsa uğraşmaya, zaman harcamaya gerek yoktur. Bu görüşte olan birinin aşağıdaki görüşlerden hangisini savunuyor olabilir?

A)Diyalektik Materyalizm                B) Mantıkçı Pozitivizm                     C) Varoluşculuk

D)Hermeneutik                                 E) Fenomenoloji

 

3-) Temsilciliğini Dilthey ve  Gadamer’in yaptığı özellikle kutsal metinlerin yorumlaması ile başlayan ve sonra tüm metinleri kapsayan, insan eylem ve söylemlerinin anlaşılmasına yönelik olan akım hangi seçenekte verilmiştir?

A)Yeni Ontoloji                                 B) Mantıkçı Pozitivizm                     C) Varoluşculuk

D)Hermeneutik                                 E) Fenomenoloji

 

4-)Roger Bacon, Orta Çağ’ın sonlarında yaşamış bir İngiliz düşünürdür. Ona göre bilginin kaynağı deneyim, ölçeği ise akıldır. Tek başına akıl kesin bilgiye ulaşamaz, kuşkudan kurtaramaz. Kuşkunun giderilmesinde son söz deneyimindir. Onun iki farklı anlamda kullandığı deneyim sözcüğünün birinci anlamı normal duyu deneyine işaret ederken, ikincisi insan zihninin Tanrı tarafından aydınlatılmasının sonucu olan içsel deneyimdir. Bellekte, akıl ilkelerine uygun geldiği öne sürülen bilgilerin doğruluğu ve gerçekliği deneyim ile bağdaşmasına bağlıdır. Deneyim verilerine aykırı düşen bir bilginin gerçekliği söz konusu değildir.

Roger Bacon’un bu açıklaması aşağıdaki bilgi görüşlerinden hangisine karşılık gelir?

A) Rasyonalizm  B) Pozitivizm                          C) Emprizm

D) Entüisyonizm  E) Septisizm

11.Sınıf Felsefe İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 2.Yazılı Soruları Cevapları

Cevaplar için tıklayınız

11.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Yeni Müfredat Cevapları

Bir yanıt yazın