Dil ve Anlatım

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Test Sınavı Soru ve Cevapları

 

10. SINIFLAR  DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

                                   FelsefeAcademisi.com

                                Academi Öğrenmeyi Öğretir

YAZILI                                                10.SINIF DİL VE ANLATIM  2/3 YAZILI

DİL VE ANLATIM

                                                           SORULAR

1-) Aşağıdakilerden hangisinde ‘’yönelme ve bulunma ‘’durum eklerini almış

sözcükler kullanılmıştır?

A)Düşüncelerimi senden saklayacak değilim.

B)Dün gece parkta uzun uzun konuştuk.

C)Bu dünyada sana uygun eş bulamayacağız.

D)Yoldan geçenleri kızdırıyor, rahatsız ediyor.

E)Beni hala tanımadın demek ki!

 

2-) “-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine “ benzerlik” anlamı katmıştır?

A-)İngilizler, Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğradılar.

B-)Fare, kemirgenler sınıfın dan  küçük bir hayvandır.

C-)Dün gece Banularda bir davet vardı.

D-)Bizler bu vatanın gerçek sahipleriyiz.

E-)Bugün dünyalar kadar iş beni bekliyor.

 

3-) “Ne” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinde farklı türde kullanılmıştır?

A-)Ne hakla benim kitaplarımı karıştırıyorsun?

B-)Ne biçim resim bu!

C-)Ne renk kumaşlar var elinizde?

D-)Ne muhteşem görünüyor manzara!

E-)Ne insanlar var şu dünyada!

 

4-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A-)Her zaman şikayet ettiği, yalnızlıktı.

B-)Her zaman harıl harıl çalışan bir  edebiyatçıdır

C-)Etraf çınlıyordu akarsuyun gürül gürül sesiyle.

D-)Anlattıklarının birçoğunu bilmiyordum.

E-)Lodostan etkilendiğini her zaman anlatıyordu.

 

5-)Aşağıdakilerin hangisinde hem iyelik hem de  ilgi zamiri kullanılmıştır?

A-)Yavrularımız birer birer yuvadan uçacak.

B-)Sokaktaki insanlar bir türlü dağılmadı.

C-)Kalemlerimi, seninkilerle aynı yere koymuştum

D-)Ovanın ortasında köylüler çalışıyordu.

E-)O herkesten dürüstlük bekler; ama dürüstlük nedir bilmez.

 

6-)Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcularda bindi. Şoför,

beklemeksizin kontağı açtı. O sırada yazıhanesinden biri fırladı.

Otobüse koşuyordu; soluk soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek

boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Otobüsteki herkesi tanıyordu anlaşılan.

 Bu parçada kaç  birleşik zamanlı fiil vardır?

A-)1     B-)2     C-)3      D-)4     E-)5

 

7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem

olarak  kullanışmıştır?

A-)Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin.

B-)Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye gitmiştik.

C-)Bu ödülü çoktan hal ettiğini oda biliyor.

D-)Bu tablo sence on bin lira eder mi?

E-)Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

 

8-)Aşağıdakilerin hangisinde “birleşik eylem “ yoktur?

A-)Resimlerini çok beğendiğimi ona mutlaka söylemeliyim.

B-)Tatlı  bir tebessüm yerleşiverdi  yüzüne.

C-)Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım.

D-)Ağzını açıp bir şey söyleyecekken vazgeçti.

E-)Resim sergisini çizgilerle, sözcüklerle çok güzel anlatabiliyor.

 

9-)Aşağıdakilerin hangisinde çekimli bir fiil eki yoktur?

A-)Kaç  gündür sizi kederli görüyorum.

B-)Dün akşamki maçı izlediniz mi?

C-)Sen gittikten sonra çok düşündüm.

D-)Küçük fidanlar fırtınada kırılmış.

E-)Annendi bana kapıyı açan.

 

10-)Koşa koşa eve gittim. Bir de ne göreyim, her şey yanıp

kül olmuş. Yıkıntılardan dumanlar tütüyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-)Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil

B-)Bağfiil

C-)İstek kipiyle çekimlenmiş fiil

D-)sıfatfiil

E-)Basit zamanlı fiil

 

11-)”En sevdiği çiçeklerden kocaman bir buket yaptırıp ona götürmeyi düşünüyordu.”

cümlesindeki fiilimsiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A-)Tüm fiilimsiler sıfat fiildir.

B-)Fiilimsiler sırasıyla sıfat fiil,bağfiil ve isim fiildir.

C-)İlik iksi sıfat fiil, sonuncusu isimfiildir.

D-)İki fiilimsi kullanılmıştır.

E-)Sıfat fiil isim görevindedir.

 

12-)Geçişli iken geçişlilik derecesi artırılan eylemlere ettirgen; geçişzisken geçişli yapılan eylemlere  oldurgan eylem adı verilir.

Aşağıdakilerin hangisinde hem ettirgen, hem oldurgan eylem vardır?

A-)Çocuğu uyuttum.//Parama düşürmüşüm.

B-)Bakışlarımı kaçırdım.//Evini değiştir.

C-)Dert insanı söyletir.//Pencereleri açtırdı.

D-)Topluluğu coşturdu.//Paraları yürütmüşler.

E-)Buğdayları biçtirdik.//Yine kendisini seçtirdi.

 

13-)Aşağıdakilerden hangisinde çatı aranmaz?

A-)Birisi kısaca durumu özetledi.

B-)İçimde rüzgarlar esiyor.

C-)Stepin belgesi ağaçsızlıktır.

D-)Yolu arabacı bilmiyor.

E-)Yapışı verdi adamın yakasına

 

14-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ekeylem almış sözcük” yoktur?

A-)Sabahları ilk işi gazete okumaktır.

B-)Paylaşmak  istediklerini, tuval üzerinde somutlaştırmış.

C-)Bu parça, aşağıdaki soruların hangisinin yanıtıymış?

D-)O,oldukça alçak gönüllü bir yazardır.

E-)Sence yazarların görevi nedir?

 

15-)İçinde gereksiz  sözcük bulunmayan cümlelere “duru” cümle denir.

Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümledir?

A-)Yıllardır buraya gelmediği için ve onu görmediğim için çok özledim.

B-)Şu da bir gerçek ki, bu ani başarıyı pek kaldıracak durumda değil.

C-)Bu plastikten yapılmış oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor.

D-)Sokaktaki her karşılaşmalarında birbirleriyle selamlaşırlar.

E-)Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

 

16-)Aşağıdaki cümlelerin hangisi dil ve anlatım yönünden doğrudur?
A-)Kişi üstün niteliklerinden söz ediyorsa, bunu sözüyle de kanıtlamak zorundadır.

B-)İnsan yaptığı işi hoşlaşarak yapmazsa, o kişiyi her zaman iş verilmez.

C-)Bütün insanlar karşılaştıkları mücadelelerle yılmamalı ,üstüne üstüne gitmeli.

D-)Ne olur ne olmaz , bir dahaki bahara belki görüşemeyiz.

E-)Garsondan sade şekersiz bir kahve istedi.

 

17-)”Hepimiz aldatıldık” cümlesindeki fiilin özne yüklem

bakımından aldığı durum aşağıdakilerden hangisi ile  özdeşir?

A-)Adamcağız bir kez daha seslendi.

B-)Yeni bir eve taşındı.

C-)Doktora gitmeye eriniyor.

D-)Hemşireler başka bir odaya alındı.

E-)Baygın kuş, birden bire canlandı.

 

18-)I. Kadın yıllardır yaşadığı bu evden atıldı.

II.Kadın, oğlunun ölümü üzerine tamamen yıkıldı

Bu iki cümle için aşağıdaki söylenenlerden hangisi doğrudur?

A-)Birinci dönüşlü ikinci etken

B-)Birinci edilgen ikinci işteş

C-)Birinici edilgen, ikinci dönüşlü

D-)Birinici etken, ikinci edilgen

E-)Her ikiside dönüşlü

 

19-)Küçük kız, çekmecelerdeki gizli dünyaya, dedesinin

yalnız kendisiyle paylaştığı bu özel dünyaya göz gezdirdi.

Mendilleri, çorapları aldı; birer tane seçti. Tam  dolabı

kilitleyeceği sırada. o güne kadar sağdaki bölmeyi hiç

açmadığını düşündü. Duraksadı, sonra elini sağdaki bölmenin

kulpuna uzattı.

Yukarıdaki parağrafın  asıl yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) İzlenim kazandırma.

B-) Bir konuda bilgi aktarma

C-) Olay içinde yaşatma

D-) Kanıları değiştirme

E-) Varlığı göz önünde canlandırma

 

20-)Aydının asıl işlevi güncel propaganda-politik olduğu kadar

bilimsel  ve edebide olabilir-hoparlörlük etmek değil;

tam tersine düşüncede ve davranışta toplumun karşılaşacağı

tehlikeleri göstermek, bu konuda kafa yorup farklı bakış

açılarından farklı değerlendirmelere girmektir.

Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine

 başvurulmuştur?

A)Benzetme      B)Tanık gösterme         C)Karşılaştırma

D) Tartışma         E)Örnekleme

 

 

21-) “Daha” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A-)Daha fırça bile tutamıyor elleri.

B-)Daha çok gidilecek yolumuz var.

C-)Daha güzel günler bizi bekliyor.

D-)Daha iyisini yapabilirsin sen.

E-)Daha da başarılı olacağına inanaıyordu.

 

22-) (I)Yeniyi sevmeyen dolaylı yoldan eskiyide sevmediğini söyler. (II)Özellikle şiirin eskisi yenisi olur mu, belki de değersiz olur.(III) Şiir, her okura farlı bir ses veriri.(IV)Yunus’u Karacaoğlan’ı  Nedim’i eski mi sayacağız?(V)Bugün değerli bir  şiirde eski diye nitelediğimiz özellik, zamanın sanat üzerindeki kültürel tortosudur yalnızca.

Yukarıdaki numaranlanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A-)I      B-)II         C-)III          D-)IV      E-)V

 

23-)(I) Daha iyisi yapılan bu şey nedir?(2)Divan şiirinde  benzeri olayla

karşılaşmayız. (3)Türk edebiyatında eski yeni kavgası Tanzimat’tan

sonra başlamıştır.(4)Divan şairleri olsa olsa “Ben daha iyisini yaparım.

Hayır, ben daha iyisini yaptım diye çekişmişlerdir.(5)Gerçi divan

şairleri arasında sen- ben kavgası eksik değildir; ama buna bir

akımla başka bir akımın,bir okulla başka bir okulun, eski ile yeni

nin çatışması sözüyle bakamayız.

Yukarıda numaralandırılmış  cümlelerle ilgili parağraf oluşturulduğunda

sıralama nasıl olmalıdır?

A-)3-1-2-4-5          B-)3-2-5-4-1             C-)2-5-1-4

D-)-1-3-2-5       E-)5-4-2-1-3

24-) Yeni kuşaklar güzel sanatların, hiçbir dalında başarı göstermiyorlarmış! Böyle düşünenler , değişik örneklerle karşılaşınca , zevklerinin kendilerini yanılmaktan koruyacağına inanıyorlar.Ama onlar , sözgelimi yirmi yıllık bir aradan sonra son ürünlerle karşılaşınca şaşırıyor, o yenilgiyi içlerine sindiremiyorlar. Oysa bu kopukluğun neni sanattaki gerileme değil , kendilerindeki duraklamadır.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatta  gerilediğimizi söyleyenler ,yeniyi izleyemeyenlerdir.

B) Sanat anlayışındaki kopukluğu genç kuşaklar yaratamaz.

C) Yeniliği izlemeyenler , gençlerin yolunu kesmemelidir.

D) Yeni kuşakların öncekileri aşması doğal karşılanmalıdır.

E)  Her  değişik örnek , sanat alanında yenilik sayılmalıdır.

 

25-)Gauguin’in  “Uzanmış Tahitli Genç Kadın” adlı ünlü bir tablosu vardır. Bu resim üzerine , bir izleyicisi ile Gauguin arasında şu konuşmalar geçer.

-Korku içinde bekleyişi ne güzel belirtmişsiniz!

-Konu o; ama ben yeşil ,mor,turuncu uyumu aradım o resimde…

Sanatçı ile izleyicisinin bu konuşmasından sanatsal ürünün değerlendirilmesine  ilişkin , aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) İzleyici sanatçının ne yaptığıyla ilgilenir; sanatçı, nasıl yaptığının anlaşılmasını ister.

B) İzleyici sanattan aldığı tada bakar ; sanatçı ; sanatın işçiliği ile ilgilenir.

C) İzleyici , konu ile ilgilenir; sanatçı koynu oluşturan biçime önem verir.

D)İzleyici, sanatı gerçekle karşılaştırır; sanatçı , kendi gerçeğini anlatır.

E)İzleyici , kompozisyon ile ilgilenir; sanatçı, izleyicinin beğenisini yakalamaya çalışır.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1C-2D-3D-4B-5C-6B-7D-8A-9E-10D-11  –  12B-13C-14B-15B-16D-17D-18C-19C-20D-21A-22C-23B-24A-25E

 

 

 

Anahtar Kelimeler:10.  Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Test Sınavı Soru ve Cevapları, anahtarı, yoklama ,II.yarıyıl , sene sonu lise 2 ,türkçe, bedava ,ara,bul,edebiyat dökümanı , türk dili, yeni ,iyi, paragraf, dil bilgisi,örnek testler ,çalışma konu yaprakları,download ,indir

 

 

Bir yanıt yazın