ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARI

Yönetim Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları 2015-2016

2015-2016 Yönetim Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

SORULAR

1-) Toplam kalite yönetiminin ilkeleri nelerdir, maddeler halinde yazınız.

Cevap:  a-Yönetimin liderlik etmesi

b-Müşteri memnuniyeti

c-Takım çalışması

d-Çalışanların eğitimi

e-Tam katılım

f-Önlemeye yönelik yaklaşım

g-Sürekli gelişme(Kaizen)

2-) Kriz ve krize yol açan sebepler nelerdir?

Cevap: A)İşletme dışı çevre faktörler

a-doğal sebepler

b-ekonomik sebepler

c-politik ve yasal sebepler

d-Toplumsal yapı

e-Teknolojik sebepler

B) İşletme içi çevre faktörler

a-yöneticilerin başarısızlığı

b-yöneticilerin tecrübesizliği

c-esnek olmayan örgüt yapısı

d-Değişime açık olmamak

e-Zamanında harekete geçmemek

3-)Türkiye cumhuriyetinin yönetim yapısı kaça ayrılı yazınız.

Cevap:

a-Merkezden yönetim

b-Yerinden yönetim

4-)İçinde bulunduğumuz 2016 yılında , kaçıncı beş yıllık kalkınma planu uygulanmaktadır?

Cevap: 10. Beş yıllık kalkınma planı

5-) Merkezden yönetimin unsurları nelerdir Yazınız:

Cevap: Hiyerarşi-Yetki devri-Yetki genişliği

Ziya Özcan

Soruların tamamı için buraya tıklayınız

 

 

Bir yanıt yazın