Genel

Ütopya Nedir, Ne Demek Anlamı ve Ütopya Türleri (İsimleri)

Ütopya nedir ?

Ütopya: Sözlükte kelime karşılığı olarak, olmayan yer, var olmayan anlamına gelir.

Felsefe tarihinde: İdeal düzen arayışlarının en çarpıcı örnekleridir.

Ütopyalar felsefe de ise gerçekte var olmayan ve kurgulandığı zamanlarda gerçekleşmesi mümkün

görünmeyen ama gelecekte

olması mümkün olabilen devlet ve toplum tasarımlarıdır.

Ütopyalar; iyimser Ütopyalar ve kötümser Ütopyalar olarak 2 sınıfa ayrılmaktadır.

İyimser ütopyalar:
Plato -ideal Devleti
Thomas More –Utopy
Campanella- Güneş Ülkesi
Bacon- Yeni Atlantis
Farabi- Erdemli toplum (medinetül fazıla)

Kötümser Ütopyalar:
Orwell -1984
Huxley – Cesur yeni dünya

Bir yanıt yazın