DERS NOTLARIFelsefe Ders Notları

Sensualizm (Duyumculuk) Ne Demek , Duyumculuk Nedir ?

SENSUALİZM (Duyumculuk)
CONDİLLAC: ( 1715 – 1780)

Fransız aydınlanmasını başlatanlardan birisidir. Felsefenin çıkış noktası ile Locke’un bilgi teorisidir. Locke’un dış duyumunu bilginin temelinde koymuştur.

Condillac’a göre bütün düşüncelerimizin temelinde duyumlar vardır. Bu ruh içinde geçerlidir. Ruhta olup bitenlerin hepsi duyuların kılık değiştirmiş halleridir. Bu düşüncesiyle Cadillac tam bir sensualist yani duyumcudur. Sensualime göre bilgilerimizin kaynağı duyumlardır.
Mermer heykel örneği ile düşüncelerinin özetlemiştir. Mermerden bir heykel düşününüz. Bu heykelin duyumları mermer kabuğu ile kapatıldığında hiçbir şey alamaz.
Burnundan mermer engelini kaldırınız, kokuyu alır ve bunun bilgisini öğrenir. Gözden mermer engelini kaldırınız, görme ile ilgili bilgileri edinir. Öyleyse bilginin kaynağı ne akıl ne de deneydir sadece duyumlardır.

 

WWW.FELSEFEACADEMİSİ.COM

Bir yanıt yazın