Mantık Konu Testleri

Sembolik (Modern) Mantık Test No:II

 

İNDİR

FELSEFEACADEMİSİ

                      ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR     

LYS                                                                                                                 SEMBOLİK  MANTIK -II

MANTIK


1.Bir koşul önermesi  hangi durumda daima yanlıştır?

A)Ön bileşen yanlış art bileşen doğruysa.

B) Her iki bileşen de yanlışsa

C) Her iki bileşen de doğruysa

D)Ön bileşen doğru art bileşen yanlışsa

E) Bileşenler aynı doğruluk değerini aldığında

 

2. [[( p^q)→(pvq)]↔( p^q)] Önermesi hangi önerme türüne örnektir?

A) Tümel evetleme               B) Koşul önermesi

C) Tikel evetleme                  D) Karşılıklı koşul

E) Basit önerme

 

 

3. ( p^q) →( p^~q) önermesi  ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I.Geçersiz

II.Tutarsız

III.Eşdeğer

A)I. II.                             B)   I. II. III.                      C)I.  III.

                    D) II. III.                        E) I.

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisi ~(p→q) önermesinin eşdeğeridir?

 

A) p^~q                     B)~pv~q            C) ~p^~q

D) p→~q                    E) pv~q

 

 

 

5. Yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak ya da yağmur yağarsa sel olacak.

Bu önermenin sembolleştiriliş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) (~P→q  ) v  (r→t)                   B) (~P→q  ) v  (p→r)

C)  p→(pvq)                                D) (~P→q  ) ^  (p→r)

E)   (~p^q )  →(p^r)

 

6.     

 p q~~p~q  ?
DDDYD
DYDDD
YDYYY
YYYDY

Yukarıdaki örnekte soru işaretli yere hangi önerme getirilmelidir?

A) pv~q                 B) p^~~p                C) (~pvq )→~q

D)p→q               E)   pv~~p

 

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisi bir koşul önermesidir?

A(p→q )v (p→r)                    B)(pvq )^ (p→q )

C)(p q )→ (~p^p)               D)  pv q

E) [(~p^q)↔r]

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi  bir önermenin tutarlılığını ifade eder?

A) Yanlışlayıcı yorumun olmaması

B) Bir  yorumunun doğru olması

C) Eşdeğer olması

D) Tüm yorumlarının yanlış olması

E) Doğru yoruma sahip sütunun olmasına

 

 

 

 

9.

pqrs
DYDY
YDYY
DYDY
YYYY

Yukarıdaki önermelerin hangisi ya da hangileri tutarlıdır?

 

A)p.q.r.                     B)p.r.              C)p.r.s.

D) p.q.r.s.                  E) p.q.s.

 

 

10. Birbirinden bağımsız  birden fazla önermenin bir arada geçerlilik denetlemesi nasıl yapılır?

A) Beraber tutarlı olup olmadığına bakılır.

B)Eşdeğer  olup olmadığına bakılır.

C) Değili alınarak yapılır

D) Bir ekleme sahip olup olmadığına bakılır.

E) Geçerlilik denetlemesi yapılamaz.

 

11. Sembolik mantıkla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.Sembolik mantıkta bileşik önermelerde bir ana eklem bulunur.

II. Sembolik mantık önermelerin içeriklerini dikkate almaz.

III.”okul kötü değildir “önermesi sembolik mantıkta bileşik bir önermedir.

A)I. II.                         B) I.                          C) III.

 

D)I.II.III.                       E)II. III.

 

 

12.  Önermelerin çözümlenmesinde,   kendilerine denk  başka önermeler elde edilir, bunlara çözümleme kuralları denir .

Bu kuralları ortaya çıkaran mantık çalışmalarını yapan mantıkçı kimdir?

A) Aristo                   B) Husserl           C) De Morgan

                 D) Russel                   E) Leibniz

SEMBOLİK MANTIK-II-   CEVAP ANAHTARI

1d.2d.3e.4a.5b.6e.7c.8b.9a.10e.11d.12c.

 

 

 

 

 

Anahtar kelimeler: sembolik mantık test no-II mantık test  mantık  indir download cevapları çözümleri  yanıtları yaprak testleri tarama soruları sorusu  modern yazılı soruları lise son 12 . sınıf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı