Psikoloji Konu TestleriYGS-LYS HAZIRLIK TÜM DERSLER KONU TESTLERİ VE CEVAPLARI

Psikoloji Genel Tekrar,Tarama Testi ve Cevapları-Lys Hazırlık

Psikoloji Genel Tekrar, Tarama Testi

1)Aşağılardakilerden hangisi psikolojik ekollerde yer almaz?

A)Yapısalcılık

B)Bhevyorizm

C)Derinlik

D)Yöntem

E)İşlevselcik

 

 

2)Aşağıdakilerden hangisi algıda seçicilik ile ilgili doğru bir bilgidir?

 

A)Bir annenin çocuğundaki değişikliği hemen farketmesi

B)Bir odaya girdiğinde kötü koku alıp bir süre sonra o kokuyu almama

C)Bi çocuğun bi süre aynı saatlerde kitap okuyup o saat geldiğinde kitap  okuma isteği

D)Karın ulaşımı engellemesi yüzünden karı sevmeyen biri

E)Evde yanlız kalan çocuğun tuhaf sesler duyduğunu zannetmesi

 

 

3)Organizmanın doğuştan getirmiş olduğu değişmeye ve türe özgü olan davranışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç güdüyle ilgili bir bilgi yanlışıdır.

 

A)Ortaktır      B)Doğuştandır       C)Özneldir       D)Niçin yapıldığı bilinmez    E)Değişmezler

 

 

4)Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin olması için gereklidir.

A)Davranışta değişiklilik

B)İstek olmasa bile çalışmak

C)İtedigin zaman çalışma

D)Test cözmek işe yaramaz

E)Müzikle çalışma

 

5)Aşagıdakilerden hangisi öğrenme türlerin de yer almaz?

 

A)Sönme     B)Genelleme     C)Klasik   D)Fizyoloji     E)Edimsel

 

6)Grubun birey üzerindeki etkileri psikolojinin hangi ailt dalının konusudur?

 

A)Sosyal psikoloji                  B)Endüstri psikoloji                C)Deneysel psikoloji  

                    D)Klinik psikoloji                                    E)Gelişim psikoloji

 

7)Aşağıdaki psikolojinin alt dalıdır?

 

A)Kontrol grubu    B)Deneysel psikoloji   C)Eğitim psikolojisi 

 

                          D)Bağımlı değişken              E)Deney grubu

 

 

8)Duyum: Dıştan ve işten gelen uyarıcıların organizma tarafından fark edilmesidir.

Buna göre: Aşağıdakilerden hangisi duyumun gerçekleşmesi için gerekli koşullardan birisidir?

 

A)Duyum eşiği   B)Algı    C)Güdülenme    D)Anlama    E)Tanıma

 

 

9)   I)Sağlık beyin

      II)Uygun ortam

      III)Güdülenme

      VI)Uyarılma

      V)Uyarıcı

Yukardakilerden hangileri dugunun gerçekleşmesi için gerekli koşullardır?

 

A)Yanlızca I       B)Yanlızca V    C) II,VI    D) I,II,V    E) I,II,III,V

 

 

10)Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından yer almaz?

 

A)Öngörü    B)Anlama    C)Deney    D)Uygulama    E)Tanıma 

 

 

 

 

 

CEVAP: 1)D  2)A  3)C  4)A  5)D  6)A  7)C  8)A  9)D  10)C

Bir yanıt yazın