PsikolojiPsikoloji Konu TestleriYGS-LYS HAZIRLIK TÜM DERSLER KONU TESTLERİ VE CEVAPLARI

Psikoloji Ekolleri (Yaklaşım) Testi ve Cevapları LYS Hazırlık

   PSİKOLOJİK EKOL (KURAM-YAKLAŞIM) TESTİ

1)bir kişinin neler hissettiğini sadece ses tonundan anlayamayız mimikleri ,göz bebeklerinin büyüklüğü ve duruşu ses tonu ile birleşince sinirlenmiş bir birey profili ortaya çıkar.

Davranışın bu şekilde değerlendirilmesi aşağıdaki ekollerde hangisine örnek oluşturur?

a)gestalt     ekolü

b)fonksiyonalist  ekol

c)davranışçı ekol

d)yapısalcı ekol

e)bilişsel ekol
2)bireyin davranışının temelindeki nedenini bulmak için deney ve gözlem yöntemi olarak kullanan psikolojik ekol aşağıdakilerden hangisidir?

a) davranışçı ekol

b)hümanistik ekol

c)bilişsel ekol

d) yapısalcı ekol

e)fonksiyonalist ekol
3)”bireyin davranışlarını; kişin içinde yaşadığı çevre, aile ve eğitim durumu belirler”

Yukarıdaki görüşü yadsıya yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) biyolojik yaklaşım

b)psikoanalitik yaklaşım

c)hümanistik yaklaşım

d)bilişsel yaklaşım

e)davranışçı yaklaşım
4)bir tablo kendisinin meydana getiren her bireyin kişisel ve her bir fırça darbesinde daha fazla anlam taşır. Olayların bu şekilde değerlendiren aşağıdaki psikoloji ekollerinden hangisidir?

a)davranışçı ekol

b)gestaltcı ekol

c) psikoanalitik ekol

d)işlevselci ekol

e)yapısalcı ekol
5)Bu görüş davranışlarının incelenmesi sırasında faydacılığı ön plana aldığı için yöntem olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Bu açıklama aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

a)yapısalcılık

b)fonksiyonalizm

c)davranışçılık

d)bilişselcilik

e)hümanizm
6)psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim olduğunu düşündüğümüzde ,aşağıdakilerden hangisinin psikolojini inceleme alanına girmediği söyleyebiliriz?

a) yetenek ve yeteneklerinin gelişmesi

b) organizmanın gelişmesi

c)olgunlaşma ve öğrenme süreci

d) davranışlar ve sinir sistemi

e)birey ve devlet ilişkisi
7)Davranış kavramı doğrudan gözlemlenebilen ve doğrudan gözlemlenemeyen olarak ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemeyen ancak ölçülebilen bir davranış biçimidir?

a)soğuktan irkilme

b)sınav sorusunun cevabını hatırlamaya çalışmak

c)hareketli bir şarkı dinlerken tempo tutmak

d)sıcak karşısında yelpaze ile serinlemeye çalışma

e)sahilde tempolu bir şekilde koşmak
8)Bir amaca yönelik olan çevreye uyum sağlayan canlının zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojik ekol aşağıdakilerden hangisidir?

a)Davranışçı ekol

b)bilişsel ekol

c)yapısalcı ekol

d)işlevselci ekol

e)biyolojik ekol
9)bilinçaltına atılmış olan güdüleyici kuvvetlerin , bunlar arasındaki çatışmaları ve çatışmaların davranış üzerindeki etkisini inceleyen psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) fonksiyonalizm

b)geştalt

c)yapısalcılık

d) psikoanaliz

e)hümanizm

 

10)Sağlıklı insan bilincinin öğelerine ayran psikoloji ekolleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) yapısalcılık

b)psikoanalitik

c)işlevselcilik

d) davranışçılık

e)bilişselcilik

 

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın