Felsefe Grubu SorularıMantık Konu TestleriYGS-LYS SORU BANKASIYGS/LYS TESTLERİ

Mantık Lys Hazırlık Tarama Testi ve Cevap Anahtarı

MANTIK LYS HAZIRLIK TESTİ

Dikkat Sorular numara sırasına göre verilmemiştir. cevaplara bakarken soru numaralarına dikkat ediniz

1)   İçlem: Bir varlığın sahip olduğu özelliklerin tamamını ifade eder.

Aşağıdakilerden hangisinin içlemi en fazladır?

A) Varlık B)Konuşan       C) İnsan    D) Kadın    E) Semanur

2) Kolektif kavram; bireyi ifade eden ancak grupta gerçekleşen kavramdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavram değildir?

A) Üniversite     B) Okul      C) Milletvekili     D) Aile   E) Ordu

3)   I- Sınavı kazanmak için çalışmak gerekir.

II- İyi, iyi olmayan değildir.

III- A-A’dır.

IV- Bir insan ya iyidir yada kötüdür.

Yukarıdaki akıl ilkeleri aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir.

A) Ü.H.I. ilkesi-Özdeşlik ilkesi -Yeter sebep ilkesi-Çelişmezlik ilkesi

B) Yeter sebep ilkesi- çelişmezlik ilkesi- Ü.H.I. ilkesi-Özdeşlik ilkesi

C) Yeter sebep ilkesi-Çelişmezlik ilkesi-Özdeşlik ilkesi- Ü.H.I. ilkesi

D) Özdeşlik ilkesi-Ü.H.I. ilkesi-Yeter sebep ilkesi-Çelişmezlik ilkesi

E) Yeter sebep ilkesi-Özdeşlik ilkesi-Ü.H.I.ilkesi- Çelişmezlik ilkesi

5) “Bazı hayvanlar iki ayaklı değildir.” önermesinin nicelik ve nitelik bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tümel olumsuz

B) Tümel olumlu

C) Tikel olumlu

D) Tikel olumsuz

E) Tekil olumsuz

7) “Bazı öğrenciler çalışkandır” önermesinin alt karşıtının çelişiğinin altığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

A) Hiçbir öğrenci çalışkan değildir.

B) Bazı öğrenciler çalışkan değildir.

C) Her çalışkan olmayan, öğrenci olmayandır.

D) Bazı öğrenciler çalışkandır.

E) Bazı öğrenciler çalışkan olmayan değildir.

8)  Her yüzücü sporcudur.

Atacan’da bir yüzücüdür.

O halde Atacan’da sporcudur.

Yukarıdaki kıyas için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orta terimi sporcudur.

B) Önermelerin tümü olumludur.

C) İki öncül önerme ve bir sonuç önermesidir.

D) tümdengelim niteliği taşıdığı

E) sonucun ve önermelerin basit önermelerdir.

 

9) Sadece bir türe ait olan özellikleri belirten kavrama özgülük denir.

Yukarıdaki belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Havlamak B) Oynamak      C) Konuşmak     D) Yüzmek    E) Kültürleşmek

 

11)  Aşağıdaki verilenlerden hangisi önerme olamaz?

A) Elif içeri girerse ders başlar

B) Ecem ve Ceren dışarı çıktılar

C) Bugün umarım hava güzel olur.

D) Bu sınıf temiz değil.

E) Beni de alırsanız ancak öyle gidebilirsiniz.

12)     Gün doğarsa hava aydınladır.

Hava aydınlanırsa horozlar öter.

O halde gün doğarsa, horozlar öter.

Yukarıdaki akıl yürütmenin terimleri  sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? (büyük terim- orta terim -küçük terim)

A) Gün doğarsa- hava aydınlanır- horozlar öter

B) Horozlar öter- gün doğarsa- hava aydınlanır

C) hava aydınlanır- gün doğarsa- horozlar öter

D) hava aydınlanır-horozlar öter- gün doğarsa

E) horozlar öter- hava aydınlanır- gün doğarsa

13)    Her varlık omurgalıdır.

Her omurgalı canlıdır

Her varlık canlıdır

Her canlı insandır

Her varlık insandır

Her insan beslenendir

Her varlık beslenendir

Her beslenen zekidir

O halde her varlık zekidir.

Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Zincirleme kıyas B) Eksik kıyas                 C) Seçmeli kıyas

D) İkilem E)Kanıtlı kıyas

14) Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini dile getiren terimlere genel terim denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi genel terim değildir?

A) Gezegen B) Şehir C) İnsan                  D) Tüm ağaçlar               E) Araba

16)

I- İki geçersiz önerme

II- İki geçerli önerme

III- İki tutarlı önerme

 

Bu önerme çiftlerinden hangisi yada hangileri her durumda eşdeğer olur?

 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III           D) II ve III         E) I ve II

 

 

17)  Bir çıkarımda sonuca dayanak olan önermelere ne ad verilir?

A) Veri B) Öncül    C) Terim   D) Kıyas     E) Tanım

Cevapları

1-E, 2-C, 3-C, 4-D, 5-D, 6-E, 7-D, 8-A, 9-D, 10-B, 11-C, 12-E, 13-A, 14-D, 15-E, 16-B, 17-B,18-D, 19-B 20-E

Soruların tamamı için buraya tıklayın

Bir yanıt yazın