Mantık Konu TestleriYGS-LYS HAZIRLIK TÜM DERSLER KONU TESTLERİ VE CEVAPLARIYGS-LYS SORU BANKASI

Mantık Lys Hazırlık Tarama Testi ve Cevap Anahtarı (Deneme Sınavı)

Testi İndirmek İçin Buraya tıklayın

Lys Mantık Test ve cevapları

1]Aşağıda verilen hangisi nelik gerçeklik kimlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A.İnsan
B.Ağaç
C.Kara Kedi
D.Araba
E.Gezegen

2]Aşağıda verilenlerden hangisinin içlemi daha fazladır?
A.Canlı
B.Kuş
C.Akbaba
D.Beslenen
E.Yırtıcı

3)Aşağadakilerden hangisi genelkavram değildir?
A.Ağaç
B.Kuş
C.İnsan
D.Dünya
E.Şehir

4)Aşağadakilerden hangisi distribütüf kavramdır?
A.Orman
B.Aile
C.Ordu
D.Okul
E.Asker

5)Aşağadakilerden hangisi genel kavram değildir?
A.Şehir
B.insan
C.Ağaç
D.Dünya
E.Kuş
6)50 veya daha az kişinin belli bir konuda farklı ğörüşleri savunmasıdır.Genellikle belli bir konuyla ilgili soruyla başlar.örnek :iki kişiden biri:cok gezen bilir diğeri ise cok okuyan bilir fikirlerini savunmaktır bu iki kişi arasında yaşanan duruma ne ad verilir?
A)ispatlama
B)genelleme
c)deneyleme
D)akıl yürütme
E)tartışma
7)genelden özele parcadan bütüne ulaşma biçimindeki akıl yürütme yöntemidir;aşağıdaki ifadelerden hanğisi bu yöntemle elde edilmiştir
A)adanalılar misafirperverdir.adanalılılar tanıdıklarımdan biliyarum
B)kayseri pastırması lezzetlidir.ğeçen gün yedim ğayet lezzetliydi
C)bütün babalar coçuklarını sever.çünkü babam beni seviyor
D)ayşe besleniyor.çünkü bütün insanlar beslenir
E)bütün öğretmenler ögretiçidir

 

8) bir tartışmayı ifade edrken bir terime belli bir anlam verilir.akıl yürütme örnegi içinde bulunan kavram akıl yürütme boyunca sürekli aynı anlamıtaşımalıdır
asagıdaki durumlardan hangisine uymaz
A)ziya öğretmendir
B)insan düşünendir
C)herşey değişir
D)varlık birdir
E)çiçekler ğüzeldir
9)ya istiklal ya ölüm atatürkün sözü hangi akıl ilkesinei ifade etmektedir

A)yeter-sebep
B)üçünçü halin imkansızlığı
C)nesnellik
D)çelişmeklik
E)özdeşlik

 

10)Aşağadaki yöntemlerden hangisi mantığa ait değildir?
ANantık tümevarımsal yöntemi kullanır
B.Mantık deney ve gözlemi yöntemini kullanır
C.Mantık anolojiyöntemini kullanır
D.Mantık tümdengelim yöntemini kullanır
E.Mantık genelleme yöntemini kullanır

 

11)Bir düşünceyi ifade ederken bir terime belli bir anlam verilir akıl yürütme örneği içinde bulunan kavram akıl yürütme boyunca sürekli aynı anlamı taşımalıdır bu ifade aşağadakilerden hangisine uymaz?
A.Varlık birdir
B.Herşey değişir
C.İnsan düşünendir
D.Çiçekler güzeldir
E.Ahmet öğrencidir

 

12)Genel bir kavramın sadece zihindeki bireylerini ifade eden kavrama nelik adı verilir buna göre aşağadaki kavramlardan hangisinin sadece neliği vardır?
A.Kalem
B.Deniz Kızı
C.Ağaç
D.Uçak
E.Bilgisayar

 

13)köpek hayvandır
köpek bitkidir
yukarıdaki örnek çümlelerde birşey kendisinin aynısıdır (A-A dır)ifadesine ters düşülmüştür .bu nedeniasagıdakilerden hangisidir
A)özdeşlik ilkesine uyulması
B)çelişmezlik ilkesine uyulması
C)yeter-sebep ilkesinin kullanılmaması
D)bir üçünçü olasılıgın bulunması
E)zıtlık ilkesine uyulmaması
14)aşağıdaki yöntemlerden hangisi mantığa ait degildir

A)mantık deney ve ğözlem yöntemini kullanır
B)mantık ğenelleme yöntemi kullanır
C)mantık tümdengelim yöntemini kullanır
D)mantık analğji yöntemini kullanır
E)mantık tüme varımsal yöntemi kullanır

 

15) bir haberin acıga cıkmasında veya baskalarının iletilmesi durumunda iletilmesi istenen şeyler pek çeşitli olabileceğinden dilin kullanılma amaçları veya işlevleri değişik olabilir
bu açıklama dikkate alındığında aşagıdakilerden hanğisi dilin işlevlerinden değildir

A)törensel
B)yaptırma
C)belirtme
D)değistirme
E)bildirme

16)semantik (anlam bilimi)dilsel işaret (sembol)lerle dile ğetirdikleri nesneler arasında iliskiyi inceler.semantik cok anlamlılık ya birden cok kavramı bir sözcükle dile getirme ya da bir kavramı birden cok sözcükle dile getirme eğiliminden kaynaklanır
bu acıklamaya göre asagıdaki cümlelerde ğeçen sözcüklerden hangisinde semantik cok anlamlılık vardır

A)mavi en sevdigi renkti
B)kanaldan su geldi
C)masanın örtüsü yıkıldı
D)bu işten yüzünün akıyla çık
E)suyu tüketti

 

17)bütün toplum tarafından ortak kabul edilen ölçütler belirsizliği ortadan kaldırır –
ifadesinden hareketle anlam belizliğini ortaya çıkardığı cok anlamlığın giderilmesinin yolu aşagıdakilerden hangisidir
A)kilo metre litre gibi evrensen ölçütler kullanmak
B)belirsizliğin cıkarlarını ortaya koymak
C)belirsizligin anlamını arastırmak
D)belirsizliği tahmini olarak degerlendirmek
E)belirsiz sayıyı yok samak
18)sözeltartışma sözcüklerin cok anlamlılıgından kaynaklanan tartısmalardır
buna göre asagıdakilerden hangisi tartısmanın özelliklerinden degildir

A)tartısmada sonuca yönelik kanıtlamaya gidilmez
B)tartışma kavga edenlerin uzlaşmasıyla sonuclanır
C)tartısanlar ortak sonuca ulasamaz
D)tartısma sonuclandırılımaz
E)tartışma birden fazla sonuçla biter

 

19)Kavramlar somut soyut genel kollektif olumlu olumsuz gibi kurallara ayrılır aşağadaki kavramlar gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
A.Temiz-Erdemli
B.Adil-Dürüst
C.Başarılı-Sabırlı
D.Ağaç-Ev
E.Akıllı-Onurlu
20)Kavramlar arası ilişkileraşağadakilerden hangisi değildir?
A.Tam Girişimlilik
B.Eşitlik
C.Tanım
D.Ayrıklılık
E.Eksik Girişimlilik

 

cevaplar
1.c 2.c 3.d 4.e 5.d 6.e 7.d 8.c 9.b 10.a 11.b 12.b 13.a 14.a 15.d 16.c 17.a 18.a 19.d 20.c

Bir yanıt yazın