YGS-LYS HAZIRLIK TÜM DERSLER KONU TESTLERİ VE CEVAPLARIYGS-LYS SORU BANKASI

Mantık Dersi LYS Mantığa Giriş Hazırlık Testi ve Cevapları

LYS MANTIK TESTİ

Aristotales’in tüm mantık çalışmalarını topladığı kitabın adı nedir?

 A)Organon

B) Poetika

C)İdeal devlet

D) Ütopya

E) Retorik

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Aristotalesin mantık çalışmalarını topladığı kitaplardan biri değildir?

A) Kategoriler

B) Sofistik

C) Monadlar

D) Önermeler

E) Topikler

 

3) Mantığı sistemli bir disiplin haline getirip, mantığın kurucusu sayılan düşünür kimdir?

A)Descartes

B)Platon

C)Aristotales

D) Herakleitos

E)Demokritos

 

4) Mantık kelimesinin anlamı nedir?

A)Akıl

B)Nutuk

C)Bilgi

D)Düşünce

E)Bilim

 

5)Mantık için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

A) pozitiftir

B) Eleştireldir

C) Olanı inceler

D)Normatiftir

E)Deneyseldir

 

6) Aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusudur?

A) Platon akılcı bir filozoftur.

B) İnsanlar konuşan canlılardır

C) Tüm kara koyunlar siyahtır

D) Kış soğuk bir mevsimdir

E) Her canlı olan beslenir

 

7) Aşağıdakilerden hangisi akıl ilkelerinden değildir?

A) Üçüncü halin imkansızlığı

B) Tümevarım

C) Özdeşlik

D)Yeter sebep

E)Çelişmezlik

 

 

cevaplar

1a-2c-3c-4b-5d-6c-7b

Bir yanıt yazın