ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIMantıkMantık yazılı soruları

Mantık 12.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Test Soruları 2014-2015 Anadolu Lisesi İndir

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ MANTIK DERSİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

SORULAR

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI WORD OLARAK İNDİR

1-)  “Kimi insanlar zekidir.” Önermesi nitelik ve nicelik yönünden aşağıdaki seçeneklerin hangisine uygundur?

A) Tümel olumlu B) Tikel Olumsuz

C) Tümel olumsuz D) Tekil olumlu

E) Tikel olumlu

 

2-) Bir cümlenin önerme sayılması için , şu özelliklere sahip olması gerekir.

-Yargı bildirmesi

-Bir bağa sahip olması

-En az iki yada daha fazla terimden oluşması,

-Doğru yada yanlışlık değeri taşıması gerekir.

Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

A)Çocuk sevgiyle büyür.

B) Her şey senin için

C) Hayatım macera filmi olur.

D) Bilmek güçtür

E) Gülmek her şeydir; Somurtmak hiçbir şeydir.

 

3-)  I.Öğrencilerin hepsi zekidir.

Her tavuk iki ayaklıdır.

III.Bir kısım içecek araya gitti.

IV.Hiçbir cinayet haklı değildir.

Bugünkü toplantıya birkaç kişi katıldı.

Bu önermelerin hangileri tikeldir?

A) I. ve V. B) II. ve IV. C) II. ve III.

D) ve V. E) IV. ve V.

 

4-) Birden fazla yargı bildiren önermeler bileşiktir.

Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

A)Sevenler sessiz ağlar

B) Dünya gökyüzündeki bir yıldızdır.

C) Özgecan da Münevver de ölümsüzdür.

D) Mantık akıl yürütme yöntemidir.

E) İnsan, düşünen bir hayvandır.

 

5-) Aşağıda verilmiş olan kavramların hangisinin tanımı yapılabilir?

A) Ses                   B) Kin            C) Aşk

 

D) Zaman             E) Önerme

6-) “Hiçbir bitki cansız değildir.” Önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hiçbir cansız olmayan bitki olmayandır.

B)Bazı cansız olmayan bitki olmayan değildir.

C)Bazı cansız olan bitki değildir.

D)Hiçbir bitki cansız değildir.

E)Bazı bitki olmayan cansız olmayan değildir.

 

7-) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

A)Tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi tikel olumsuzdur.

B)Tikel olumlu önermenin alt karşıtı tikel olumsuzdur.

C)Bir önermenin döndürmesi kendisine denktir(eşdeğer)

D)Çelişik olan iki önermeden biti tümel ise diğeri tikeldir.

E)Üst karşıt önermelerden biri doğru ise diğeri yanlıştır.

 

8-)Aşağıda verilmiş önermelerin hangisi değilleme eklemi almamıştır?

A) Sınavı başaramaz

B)Mahmut gelmedi

C)Okulun tatil olacağı doğru değil

D)Bebekler tatlı ve güzeldir

E)Hava rüzgarsızdır

9-) Aşağıda verilmiş önermelerin hangisi tikel evetleme (V) almamıştır?

A)Ya Ecem ya Ceren gelmekten vazgeçecek.

B)YGS-LYS sınavlarından biri ile yerleşecek

C)Bu işi Saniye veya Hüsnü yapacak

D)Çalışacaksın ne zaman ki başardın , bırakacaksın.

E)Kaşoba veya Kırıklıya gidiyoruz.

10-) Bir önermede aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorunda değildir?

A) Ana eklem

B)Yargı bildirme

C)Yüklem

D)Özne

E)Doğruluk değeri

11-) De Morgen Kuralına göre aşağıda verilen önermelerden hangileri eşdeğer değildir?

A) ~(p→q) ile (p^ ~q)

B) ~ (p↔q) ile (~p^ ~q) V (p^q)

C) ~ (p^q) ile ~pv~q

D) p↔q ile (p^q) V (~p^ ~q)

E) p→q ile ~ pvq

 

12-) p↔ ~q , ~ p→q , pvq önermeleri verilmiş ve açılımı aşağıdaki gibidir.

 

     I       II  III
pq~p~qp↔ ~q~ p→qpvq
DDYYYDD
DYYDDDD
YDDYDDD
YYDDYYY

Verilen tablo incelendiğinde aşağıdakileden hangisi yanlış olur?

A)ı. ıı. ııı . önermeler birlikte tutarlıdır.

B)ı. Ve ıı. Önermeler tek başlarına tutarlıdır.

C) ıı. Ve ııı. Önermeler eşdeğerdir.

D) ı. Ve ııı. Önermeler tek başlarına geçerlidir.

E)ı. Ve ııı.önermeler eşdeğer değildir.

 

13-) “Çalışırsan iyi sonuç alırsın ve iyi futbol oynarsan iyi sonuç alırsın.” Önermesinin sembolik dildeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) (p→q) ^ (p→q)

B) (p→q) ^ (p→r)

C) (p→q) ^ (r→q)

D) (pvq) ^ (r→q)

E) (p→q) ^ (~r→q)

14-)”Taylan sınav ücretini ödeyemezse ya telefonunu yada bisikletini satacak.”

Önermesin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)p→( qvr)

B) (p→q) v r

C) ~p v(q→r)

D) ~p(pvr)

E) ~ p→(qvr)

 

15-) Aşağıdaki önermelerin hangisinin ana eklemi ~(değilleme) eklemidir?

A) ~ [(pvq)→(q^p)] →r

B) [(pvq)→ ~ (q^p)]

C) [~ (p→q)→ (q^p)]

D) ~ (p^q)→(rvs)

E) ~ [(pvq)→(q^p)]

 

16-)Aşağıdaki zincirleme kıyasın kaçıncı adımında hata yapılmıştır?

Her canlı olan beslenir(1)

Her beslenen ölür        (2)

O halde her canlı ölür  (3)

Her canlı olan ölür       (4)

Her ölen büyür             (5)

O halde her canlı büyür(6)

Her insan konuşur         (7)

Her konuşan akıllıdır    (8)

O halde her insan akıllıdır. (9)

 

A) 2 B) 4 C)6      D) 7      E)  8

 

17-) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

I- Koşul eklemi  V sembolü ile gösterilir.

II-“Yapılan işi beğendin sanki” cümlesi bir önermedir.

III-Bir önermenin tutarlı olması “D” doğruluk değeri almasına bağlıdır.

IV-Önermenin geçerli olması için tüm değerlerin “D” olması gerekir.

 

A) I ve IV B) I ve II                  C) II ve III

 

D) I – II ve IV                          E) III ve IV

 

18-) Aşağıdaki yargılardan hangisi tanım değiiildir?

A) Çocuklar sevimli varlıklardır.

B) Fare kemirgen bir hayvandır

C) Hiçbir canlı acı çekmese

D) Köpek havlayan bir canlıdır

E) İnek otçul bir varlıktır

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri önerme değildir?

3+6= 5

II.Kitabını okur musun

III.a2-mc=

IV.Bugün sınıf çok sessiz

A) I ve IV           B) II ve III            C) I ve II          D) III ve IV          E) I ve III

 

 20-) Aşağıda verilmiş olan sembollerin hangileri mantık değişmezi değildir?

I.↔

II.→

III. V

IV.^

V.~

VI.q

VII.p

VIII.r

 

A) ↔, V , → B) ^ , ~ , C) ^ , ~ , q ,p,r

 

D) ↔, V , →,^ , ~ E) q ,p,r

 

ZİYA ÖZCAN

FGÖ
CEVAP ANAHTARI

1E 2B 3D  4C  5E  6B  7A  8D  9D  10A 11B  12D  13C   14E  15E  16D  17B  18C  19B  20E

 

 

 

 

Bir yanıt yazın