FELSEFE TESTLERİMantık Konu TestleriYGS/LYS TESTLERİ

Lys Hazırlık Mantık Giriş Testi ve Cevap Anahtarı

Mantığa Giriş Testi -1

1. Mantığı sistemli olarak kuran ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?
–A) Aristoteles..
–B) Kant..
–C) Descartes..
–D) Hegel..
–E) Nietzsche..

 

2. – “Doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelerdir.”
     – “Akıl yürütmede öncüllerden elde edilen önermedir.”
   – “Zihnin, birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme
çıkarması işlemidir.”
Bu ifadeler sırasıyla  aşağıdaki kavramlardan hangilerini tanımlamaktadır?
–A) Önerme-geçerlilik- sonuç..
–B) Akıl yürütme-önerme-öncül..
–C) Önerme-sonuç-akıl yürütme..
–D) Öncül-sonuç-tutarlılık..
–E) Geçerlilik-tutarlılık-önerme..

 

Testin tamamı için buraya tıklayınız

 

Cevap Anahtarı

 

 

 

1. A    2. C    3. A  4. C   5. D    6. B   7. E   8. D   9. D   10. A  11. A    12. E

Bir yanıt yazın