felsefe terimleri sözlüğü

Felsefede refleksif düşünce nedir

Felsefede refleksif düşünce nedir

Kısaca felsefenin kendi kendini sorgulamasıdır. Felsefenin kendi kendini sorgulayabilmesi için kendi dışına çıkıp , kendisini bir nesne gibi bir obje gibi ele alması gerekir. Dolayısıyla felsefe içe dönük bir düşünüşün ürünüdür. Örneği Felsefe nedir? Filozof nedir? felsefi düşünce nedir? soruları refleksif sorulardır.
Bilim insanları Bilim nedir? Bilimsel doğruluk ne demektir? gibi sorularla pek uğraşmazlar. Hatta böyle bir soru onları gerçek konularından da uzaklaştırabilir. Bundan dolayı felsefe refleksif bir özelliğe sahipken , bilim refleksif değildir.

Refleksif düşünceyi başka bir yönüyle şu şekilde de ele alabiliriz: Bir düşüncenin kendi üzerine dönmesi , kendi kendini eleştirmesi ya da sorgulaması refleksi bir düşünce tarzıdır.
Refleksif düşünce felsefi düşüncenin temel özelliklerinden biridir ve bu özellik olmadan felsefe yapmanın mümkün olamayacağını da rahatlıkla belirtebiliriz.

Felsefede refleksif düşünce nedir