Felsefe Yazılı Soruları

Felsefe Dersi 2017-2018 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Felsefe Dersi 2017-2018 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı . Felsefe Dersi 2017-2018 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Felsefe Dersi 2017-2018 Eğitim Yılı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

SORULAR


Soru1: Aşağıda verilenlerden hangisi ahlak felsefesinin temel  kavramlarından değildir?

A)Sorumluluk                 B) Erdem             C) Ödev ahlakı     D) İyi             E) Ahlaki karar

 

Soru2: Ödev ahlakı kavramı aşağıda ismi verilen filozoflardan hangisine aittir?

A)Sokrates            B)Hobbes              C) Kant

D) Nietzsche E) Platon

 

 

Soru3: Bentham ve mill aşağıda verilen ahlak kuramlarından hangisinin temsilcileridir?

A)Egoizm                   B)Anarşizm               C)Fatalizm   D)Utilitarizm             E)Hedonizm

 

 

Soru4: ”ben şu anda özgür değilim ,ancak bilgi ve görgümü arttırarak özgürleşeceğim .” diyen biri aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemiş demektir?

A)Determenizm  B)Liberteryanizm  C)İndetermenizm

D)Fatalizm            E)Otodetermenizm

 

Soru5:  iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırrt edebilme gücü olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Vicdan                   B)Erdem               C)Sorumluluk  D)Ahlaki Karar         E)Ahlaki eylem

 

Soru6: Bireylerin özgür iradesi ile almış olduğu kararları gerçekleştirmesine ne denir?

A)Ahlaki karar               B)Ahlak yasası             C)Ödev ahlakı  D)Ahlaki eylem             E)Sorumluluk

Soru7: Varlığın olup olmadığını ve ne olduğunu soran , varlığı açıklamaya çalışan felsefi disipline ontoloji(varlık felsefesi ) denir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ontolojinin sorduğu sorulardan biri olamaz?

A)Varlığın bir amacı var mıdır?

B)Varlıkta bir özgürlük var mıdır?

C)Varlık ile doğruluk arasındaki fark nedir?

D)Varlık çokluk mudur?

E)Varlık öncesiz sonrasız mıdır?

 

Soru8:Aşağıda verilenlerden hangisi aynı anda sanat ve estetiğin alanına girmez?

A)Pamukkale Travertenleri

B)İshak Paşa Sarayı

C)Bebekli kilise

D)Yerebatan Sarnıcı

E) Anıtkabir

 

Soru9: Sanatın bir yaratma olduğunu savunan düşünür aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)Croce                       B)Schiller                    C)Aristo  D)Platon                     E)Schelling

 

Soru10: “İnsanların varlığını belirleyen düşünceleri değil, düşünceleri belirleyen varlıklarıdır. “ Sözü aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A)Düşünce varlıktan önce gelir

B)Varlığın özü düşüncedir

C)Ruh düşünce ile var olur

D)Varlık ve düşünce birdir

E)Varlık düşünceden önce gelir

 

Soru11: Afrin’de  vatanlarının güvenliği için kahramanca çarpışıp, şahadet mertebesine ulaşan kahraman askerlerimizden (adana  şehidi hariç) beş kişinin isimlerini yazınız.(20 puan)

CEVAP: 1-Piyade Binbaşı Mithat Dunca

2-Erzurumlu teğmen Muhammet Kır

3-İstikam Uzman Çavuş Orhan Sürmen

4-Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart

5-Uzman Onbaşı Fuat Demir

6-Jandarma Astsubay Uğur Palancı

7-Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

8-Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

9-Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

10-Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

11-Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin

12-Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

13-Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe

14-Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

15-Uzman Çavuş Ali Akdoğan

16-Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

17- Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

18- Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut

19-Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

20- Uzman Çavuş Oğuzhan Ekiz

21- Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

22-Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

23-Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu

24-Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

25-Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

26-Uzman Çavuş Halis Koca

27-Er Sergen Pamukçu

28-Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

29-Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

30-Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

31-Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

32-Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

33-Uzman Çavuş Ahmet Bayram

34-Halil İbrahim Aygül

35-Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

36-Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

37-Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram

38-Uzman Çavuş Ali Yılmaz

 

Soru 12: Sanat sanatçının doğadaki nesneleri taklit etmesi ile değil doğada olmayanın sanatçının yaratıcı yeteneği temelinde yeniden yorumlanmasıdır.

Parçada dile getirilen görüş aşağıdaki filozoflardan hangisinin estetik yaklaşımına Uygundur?

A) Plotinus B)Aristoteles C)Croce

D)Schiller      E) Platon

 

Soru13:Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi Sanat eserinin özelliklerinden birisi değildir ?

A)somutluk   B)evrensellik   C)yaratıcılık

D) kalıcılık E) değerlilik
Soru14:Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sanat ve estetik için söylendiğinde doğru olur?

A)Sanat ve estetik aynı şeydir

B)Sanat estetiği içine alan bir kavramdır

C)Sanat ve estetik arasında ilişki yoktur

D)Estetik ,sanatı içine alan bir kavramdır

E) Estetiğin varoluşu sanata bağlıdır.

 

Soru15: Ayşe’nin iyi zaman geçirmek için sinemaya girişindeki güzellik anlayışının durumu ile Aslı’nın bir filmi Salt bir sanat yapıtı olduğu için özenle izlemesi,
Ayşe’nin vakit geçirmek için izleme durumuna benzemez. Bu durum estetiğin daha çok hangi temel kavramı ile ilişkilendirilebilir?

A)Estetik nesne  B) Estetik tutum   C)Estetik haz

D) estetik beğeni E)Estetik değer


Soru16: Ressam çizdiği resme konu olan şey ne olursa olsun Aslında kendisini çizer.

Bu ifade eden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?
A)Sanat eseri nesnel ölçülere göre değerlendirilmelidir

B)Sanat yaşanılan dönemin koşullarından etkilenir

C)Sanatçı objeyi aslına uygun şekilde taklit ettiği ölçüde başarılıdır

D)Sanatçı eserlerinde iç dünyasını yansıtır

E)Sanatçılık doğuştan getirilen bir yetenektir.

 

 

Soru17: Erdemli insan yaşamın nimetlerini dengeli bir biçimde kullanmasını bilen ve gerektiğinde bunları bırakıp gitmesini bilendir. Bu cümlede Erdem’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)ölçülü olma   B)bilgili olma    C)güçlü olma

D)başarılı olma   E)Namuslu olma
 

Soru18: Toplumsal yaşamda bütün imkanları elinden alınmış bir anne çocukları doyurmak için hırsızlık yapıp yakalandığı zaman mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır.

Yukarıda vermiş olduğumuz örnek aşağıdakilerden hangisinin doğrular niteliktedir?
A)Ahlak kuralları olmadan insan toplumsal yaşamını sürdüremez

B)Nasıl davranacağını ilişkin hiçbir tercih hakkı tanınmamış kişi ahlaki temelde sorgulanamaz

C)Bireysel tercihlerimiz başka İnsanların bireysel yaşamlarına etkide bulunur

D) insanın toplumsal yaşamını devam ettirebilmesi için ahlaki kararlara uyması gerekir

E)İnsan İyi’nin ve kötünün ötesinde anlamsız bir varlıktır.

 

 

Soru19: İnsanın varlıkla ilgili bilgileri zorunlu olarak yaşama dayanmalıdır bilgi konusunda deney verilerinin dışına çıkmak insanı yanılgılara götürür insan yaşamında deneyime dayanmayan bütün varsayımlar saçmadır .Bu durum aşağıdaki felsefesi akımlardan hangisine uygundur?

A)Emprizm      B) rölativizm      C)sofizm

D)pragmatizm       E)rasyonalizm
 

Soru20 : İnsan bilgisinin doğuştan geldiğini söyleyen bir filozof , bu bilginin hatırlanması aşağıdakilerden hangisini bir araç olarak görür?

A) deney B) olgu C)akıl   D)yarar    E)Sezgi

Ad-Soyad:

Sınıf-No:

Felsefe Dersi yazılı sorularını buradan indir 2018

Cevapları için tıklayınız

Felsefe Dersi 2017-2018 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Bir yanıt yazın