ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIFelsefeFelsefe Yazılı Soruları

Felsefe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Test Soruları ve Cevapları 2014-2015 11.Sınıf

SALBAŞ ANADOLU LİSESİ FELSEFE DERSİ 2014-2015 EĞİTİM YILI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI

FELSEFE 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD OLARAK İNDİR

                                                                    SORULAR

SORU-1: “Yaptığın davranış ne olursa olsun sakın ola ki bir çıkar gözetme.” Diyen düşünürün sözü ile Mevlana’nın “Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki.” Sözü aynı şeyi ifade etmektedir.

Bu iki söz aşağıdaki filozoflardan hangisinin ahlak anlayışı ile örtüşmektedir?

A)Sokrates  B) Nietzsche C) Sartre D) Kant  E) Farabi

 

SORU-2: Evinizde bir aslan yavrusu besliyorsanız onun ehilleşmesini beklemeyiniz , vahşi olmak yada olmamak onun elinde değildir. Bahçenizde büyüttüğünüz portakal ağacında bir sabah kalktığınızda armut vereceği umuduna kapılmayın. Çünkü aslanın vahşi olacağı , portakal ağacının da portakal  vereceği önceden bellidir.

Bu parçadaki açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisi ile  paralellik gösterir?

 

A) İndetermenizm B) Egoizm C) Fatalizm 

D) Liberteryanizm E) Anarşizm

 

SORU-3: Aşağıdaki filozoflardan hangisi ya da hangileri evrensel ahlak yasasını nesnel temellere bağlamaktadır?

I-Platon

II-Spinoza

III-Mill

IV-Bentham

V-Bergson

VI-Sokrates

VII-Kant

 

A) I-V-VI-VII                          B) III-IV-V         C) I-VI-VII

 

D) I-II-III-IV-V-VI-VII       E) I-II-VI-VII

 

SORU-4: Evrensel ahlak yasasını reddeden görüşler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A) Egoizm-Fatalizm-Anarşizm

B) Egoizm- Hedonizm-Anarşizm

C) Determenizm- Hedonizm-Anarşizm

D) Egoizm- Hedonizm-Liberteryanizm

E) Utilitarizm- Egoizm- Hedonizm-Anarşizm

 

SORU-5:  Birey davranışlarında özgür müdür sorusuna cevap veren kavramlar:  Liberteryanizm , İndetermenizm, Determenizm , Fatalizm ve Otodetermenizm’dir . Bu kavramlardan hangileri bireyin davranışlarında tamamen özgür olduğunu savunur?

 

A)Liberteryanizm – İndetermenizm

B) Liberteryanizm – İndetermenizm-Otodetermenizm

C) Fatalizm- Liberteryanizm – İndetermenizm

D) İndetermenizm-Otodetermenizm- Liberteryanizm

E) Otodetermenizm- Fatalizm- Determenizm

 

SORU-6: Karşımızdaki nesne güzel olabilir ama , benim önceden o nesnenin idesi hakkında bilgi sahibi olmam lazım , yoksa onun güze olduğunu hiç bir koşulda , anlayamam.

Platon’un bu görüşüne dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Güzellik insanın kendisindedir.

B)Güzellik nesnenin kendisindedir.

C) Güzellik evrensel bir nitelik taşır.

D) Güzellik idesini önceden tanımamız gerekir.

E) Güzellik öznel bir etkinliktir.

 SORU-7: Sanat olmayan , daha sonra sanatçı tarafından ortaya konan bir etkinliktir. Burada yoktan var eden sanatçıdır.

Yukarıdaki sanat anlayışı aşağıdaki düşünürlerin hangisine aittir?

A) Platon B) Plotinos           C) Croce 

D) Aristo  E) Schiller

 

SORU-8: Ahlak ilkelerine uygun karar vermek için bireyin öncelikle irade özgürlüğüne sahip olması gerekir.

Bu açıklamaya göre ahlaki davranışın gerçekleşmesi için öncelikle aşağıdakilerin hangisin olması gerekir?

A)Bireyin ahlaklı olması

B) Bireyin karar verebilecek durumda olması

C)Bireyin topluma uygun davranması

D) Bireyin üzerinde toplumsal baskının olması

E) Bireyin değerleri ile toplumsal değerlerin çatışmaması

 

SORU-9: Aşağıdaki özelliklerin hangisi sanat eserine ait bir özellik değildir?

A) Sanat eseri ulusaldır

B) Sanat eseri yaratıcılık gerektirir.
C) Sanat eseri yarar amacı gütmez.
D) Sanat eseri eşsiz ve tektir.

E) Sanat eseri kalıcıdır.

 

SORU-10:  “İnsan oynadığı sürece insandır.” Ona  göre insan, gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşabilir. İnsan sanatla uğraşırken, kendini zamandan koparılmış gibi hisseder. Bu ise oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyişimize benzer.

Yukarıdaki görüşü savuna filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hegel B) Croce C) Schiller   D) Kant   E) Platon

 

SORU-11: Fırında sıra bekleyen Ecem , yaşlı bir teyzenin geldiğini görür ,kendisinin de acelesi olmasına rağmen , çok istemese de vicadının sesini dinleyip sırasını verir ve sıranın en arkasına geçer. Ecem’in bu davranışı çoğu toplumda hoş karşılanan bir davranıştır.

Yukarıdaki parçada çıkarılabilecek en doğru yargı hangi seçenekte verilmiştir?

A)Yapılan her davranış ahlaki olmayabilir.

B) Kişi vicdanı , bazı davranışları yapmaya zorlayabilir

C)Toplumca iyi karşılanan davranışlar , ahlaki davranışlardır

D) Özgür irade ile yapılan her davranış ahlakidir

E) İyi olan her davranış ahlaki olmayabilir

 

SORU-12:   Estetik değerlerin deney imlerden ve kişiden bağımsız olarak kendi başına var olduğunu , insanlık olmasa da , nesnedeki güzelliğin varlığını devam ettirdiğini ,savunan filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Hobbes-Platon-Kant-Aristo

B)Hegel-Kant-Platon-Aristo

C)Croce-Schiller-Schelling

D) Scgellng-Platon-Aristo-Farabi

E) Platon-Kant-Aristo-Croce

 

 SORU-13: J.P. Sartre’a göre Tanrı yoktur ,bu açıdan baktığımızda tanrısal buyruklar ve değerler de yoktur.

O halde insan özgür olmaya mahkumdur. İnsanın kendisinden önce ,ona bir yol gösterecek rehberler olması imkansızdır.

Bunun içindir ki evrensel ahlak yasasından söz etmek olanaksızdır.

Bu görüşe dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Kişi doğrularını kendisi ortaya koyar

B) Herkesin uzlaşabileceği “iyi” ler bulunabilir.

C)Birey davranışlarından sorumludur.

D)İnsanlara yol gösterecek bir tanrı yoktur.

E) Ahlaki değerler görecelidirler

 

SORU-14: Estetik doğal güzelliği ele alıp sorguladığı gibi sanatsal nesnedeki güzelliği de sorgular. Sanat ise doğadaki güzellikle değil sadece sanatsal güzelle ilgilenir.

Bu açıklama göz önüne alındığında aşağıdaki tabloda yapılan eşleştirmelerin hangisi hatalıdır?

  EstetikSanat
APattaya Mercan AdasıXX
BSenpiyer KilisesiXX
CSümela ManastırıXX
DBeşparmak dağlarıX 
EPeribacalarıX 

 

Kezbannur ;arkadaşının telefon almak için para biriktirdiğini biliyordu. Bu paraları gözüne kestirmiş ,fırsat kolluyordu.                                                      

                                                    1

Arkadaşı Şefika’nın sınıfta olmadığı bir gün çantasındaki paraları alıp , sınıftan çıkar.

                 2

Arkadaşının durumu fark edip , ağladığını gören Kezbannur ,bu

 

durumdan çok rahatsız olur. Arkadaşının paralarını yerine

                         3

koymak için çareler düşünen Kezbannur; sınıfta arkadaşı için

                                                                       4

yardım toplamaya başlar.Bir süre sonra yaptığı davranışın

 

ağırlığını kaldıramayan Kezbannur arkadaşına itirafta bulunur ,

                                                               5

bundan sonra Kezbannur arkadaşları tarafından dışlanır ve hiçbir

                                                                  6

etkinliğe dahil edilmez.

 

 15-16-17-18. Soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.

 

SORU-15: Erdemli davranış kaç  no’lu cümledir?

 

A) 4 ve 5                     B) 1 ve 6            C) Yalnız 5

 

D) Yalnız 3                E) Yalnız 4

 

SORU-16: Ahlaki Karar kaç no’lu cümle yada cümlelerdir?

 

A) 2 ve 4                      B) Yalnız 1              C) Yalnız 4   

 

D) 3 ve 5                      E) 1 ve 3

 

 

SORU-17:   Kaç no’lu cümle sorumluluğa örnek teşkil eder?

 

A) 4           B) 5                   C) 3               D) 2             E) 6

 

 SORU-18:  Altı çizili cümlelerin hangisi VİCDAN kavramını örneklendirir?

 

A) 3 ve 4                    B) 6                 C) Yalnız 4 

 

D) Yalnız 3               E) 3 ve 2

 

SORU-19: Bazı kimselerin çok çirkin olarak gördüğü bir kadını , eşinin “benim gördüğüm en güzel kadındır.” Demesi estetik değerlerin hangi özelliği ile ilgili bir durumdur?

A)Hayal gücüne dayanması

B) Estetik değerlerin nesnede olması

C) Fayda amacı taşıması

D) Estetik değerlerin öznede olması

E) Zaman içinde değişiyor olması

 

SORU-20:  Aşağıda verilmiş olan özelliklerin hangisi sanat ve felsefenin ortak yönleri değildir?

A)Her ikisi de  insana özgüdür

B) Her ikisi de düşünceye dayalı etkinliktir

C) Doğa ,insan ve varlığı konu edinirler

D) İkisinin de zorunlu yöntemleri yoktur

E) İkisinin ürünlerinin doğrulanması yada yanlışlanması dar anlamda mümkün değildir.

 

 

ZİYA ÖZCAN

FGÖ

 CEVAPLAR

DCEBADCBACEBBAABEDDB

 

 

 

 

Bir yanıt yazın