ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIFelsefeFelsefe Yazılı Soruları

Felsefe 11.Sınıf 2.Dönem Kurtarma Başarı Telafi Not ve Ortalama Yükseltme Soruları

Ortalama Yükseltme Soruları

1- Ahlaki olan ancak iyi olmayan davranışlara örnek veriniz.

2- Evrensel ahlak yasasını reddeden yaklaşımlardan olan Hedonizmi açıklayıp , kuramın savunucusunu yazınız.

3- Sanat eserinin özelliklerini yazınız.

4- Sanat ve estetik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

5- Estetik yargı, estetik haz , estetik nesne ve estetik özne kavramlarını örnekle açıklayınız.

6- Agnostisizm ve panteizm kavramlarını açıklayınız.

7- Siyaset felsefesi ile siyaset bilimi arasındaki fark nedir belirtiniz.

8- İstenen ütopyalardan olan ve T.More’a ait olan Utopia adlı ütopyanın özellikleri nelerdir belirtiniz.

9- Paradigma nedir açıklayıp ,örnek veriniz.

10- “Bilim istenirse savaş , istenirse sevgidir.” sözü bilimin hangi yönünü vurgulamaktadır?

 

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

www.felsefeacademisi.com

Bir yanıt yazın