Mantık yazılı soruları

Cevaplı 12.Sınıf Mantık 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Güncel Sınav 2017-2018 cevap anahtarlı

                  Salbaş Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı MANTIK 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

                                                                              SORULAR

1-) “Tüm kediler nankördür.” Önermesinin düz döndürmesinin çelişiğinin karşıtı olan önermeyi yazınız.(10 puan)

Cevap:

 

2-) “Kadın – gözlüklü” , ”canlı – insan” ,  “Şoför – kadın “ ,  “Çekirge – papatya”

Yukarıda verilen kavramlar arasındaki ilişki türlerini yazınız.(10 puan)

Cevap:

 

 

3-) Hem niteliği hem de niceliği farklı olan iki önerme yazınız. (10 puan)

Cevap:

 

 

4-) (10- puan)

a) Sadece neliği olan bir varlık yazınız.

b) Hem neliği hem gerçekliği olan bir varlık yazınız.

c) Neliği , gerçekliği ve kimliği olan bir varlık yazınız.

Cevap:

 

 

 

5-) Koyun, canlı,otçul,varlık, hayvan , kara koyun

Verilen kavramları içlemi çok olandan kaplamı çok olandan doğru sıralayınız

Cevap:

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVABINI CEVAP ANAHTARINA KODLAYINIZ

 

1-)”Adana Türkiye’de bir kenttir.” Önermesi nitelik ve  nicelik yönünden nasıl bir önermedir?

A)Tümel olumlu   B) Tekil olumsuz    C)Tikel olumlu    D)Tekil olumlu   E) Tümel olumsuz

 

2-) Birden fazla yargı bildiren önermeler bileşik önermelerdir. Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

A)Çocuklar çok duygusaldır

B) Ceren,Ecem’in kardeşidir

C)Okulumuzun yöneticisi Murat Koçak,müdürdür.

D) Galatasaray Beşiktaş yenilgisinden sonra kendin gelemedi

E)Ali hızlı koşar,kazanır.

 

3-)” Kimi kızlar çok nazlıdır.” Önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bütün kızlar nazlıdır

B)Bazı kızlar nazlı değildir

C)Bazı kızlar nazlıdır

D)Hiçbir kız nazlı değildir

E)Bütün nazlı olanlar kızdır.

 

4-) Karşıolum karesinde yer alan önermeler için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A)Altık önermelerde nicelik değişir  ama nitelik değişmez

B) Çelişik önermelerde hem nicelik hem nitelik değişir

C) Karşı olum karesinde verilen önermeler aynı terimden oluşur

D) Karşı olum karesindeki önermelerin tamamı çelişiktir.

E)Karşıt önermelerde nicelik aynı nitelik farklıdır.

 

5-) Bütün çiçekler güzeldir

Menekşe çiçektir

O halde menekşe güzeldir

Yukarıda verilen önermede sırası ile küçük,orta ve büyük önerme hangi seçenekte verilmiştir?

Küçük                         Orta                     Büyük

A) Menekşe              Çiçek                     Güzel

B) Menekşe               Güzel                    Çiçek

C) Güzel                    Çiçek                    Menekşe

D) Çiçek                    Güzel                   Menekşe

E) Güzel                    Menekşe                 Çiçek

 

6-) Birden fazla türe ait olan özelliklere ilinti denir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ilinti değildir?

A)Uyumak           B) Düşünmek         C) Üremek

D) Yüzmek         E) Ölmek

 

7-) Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini dile getiren terimlere genel terim denir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?

A)Karabaş   B)İzmir   C) Karadeniz   D) İnsan   E)Beşiktaş

 

😎 Çıkarım ,verilen öncüllerden sonuç elde etme işlemidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarımdır?

A)Ecem ağlıyor,demek ki annesi kızmış

B) Hem ecem ağlıyor ,hem ceren ağlıyor

C)Göz yaşları sel oldu

D)Bugün kızlar ağlayacak ya da ağlamayacak

E)Gözyaşı aktığında yanaklar ıslanacak

9-)

Yukarıda verilen porphyrios ağacı yöntemine göre yılan kavramının sırası ile yakın ve uzak cinsi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Hayvan-canlı     B) Çıngıraklı-zehirli çıngıraklı

C)Sürüngen-canlı   D)Kobra-çıngıraklı

E)Sürüngen-zehirli çıngıraklı

 

10-)Bir çıkarımda sonuca dayanak olarak kabul gören önermelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sonuç   B)Terim     C) Kavram     D)Analoji  E) Öncül

cevap anahtarlı hali aşağıdaki linktedir

Ad/Soyad:

Sınıf/No:

Word olarak indiriniz

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Bir yanıt yazın