ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIMantıkMantık yazılı soruları

ANADOLU LİSESİ 2014-2015 YILI MANTIK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI

28.12.2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MANTIK  DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

                                                                                      SORULAR  

1-) Çelişmezlik ilkesine göre bir yargı aynı şartlarda hem kabul edilip hem de reddedilemez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çelişmezlik ilkesini örneklendirir?

A)İnsanların kötü olduğu doğru değildir, kötü davramaları için nedenleri vardır.

B) O öğrencinin biraz iyi olduğu doğru değildir, ya iyidir ya da kötüdür.

C) O,oyuncu hem iyi , hem de kötüdür.

D) Bu kalem ne ise odur başka şey değildir.

E) Bu canlı ya hayvandır ,yada hayvan olmayan değildir.

 2-) Aşağıdakilerden  hangisi mantığın konusunu oluşturur?

A) Bilginin ,nesnesine uygunluğu

B) Bilimlerin varlığa uygunluğu

C)Doğru düşünme biçimleri

D) Doğru düşünme ve tanımları

E) Genel geçer bilgiler

 3-) Tanımı yapılan şeyin tüm bireyleri tanımın içine girmeli, ilgili olmayanlar ise dışarıda bırakılmalıdır.

“koyun omurgali bir hayvandır.” Dediğimizde iyi bir tanım yapmış olmayız. Çünkü omurgalı olan başka hayvanlar da vardır.

Yukarıda yapılan tanımda, tanımda aranan koşul aşağıdaki  özelliklerin hangisidir?

A)Tanımda kısır döngü olmamalıdır.

B) Bir yargı bildirmeli.

C) Nesnel olmalıdır.

D) İspatlanabilir olmalı

E) Tanım tam olmalıdır.

 

4-) Kavramlardan biri diğerinin elemanlarının bir kısmını kapsıyorsa aralarında eksik girişimlilik vardır.

Buna göre aşağıdaki kavram çiftlerinin hangilerinin arasında eksik girişimlilik vardır?

A)Konuşan-düşünen

B) İnsan-kanserli

C) Ağaç-yaprak

D)Canlı-varlık

E)Akıllı-insan

5-) Pozitif kavram ,işaret ettiği  nesnede olduğunu bildiren kavramdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisi pozitif (olumlu) bir kavram değildir?

A) Sonsuz               B)Hızlı               C)Mutlu

D)Karaktersiz     E) Umutlu

 

6-)Çeşitli türlere ait (birden fazla türde bulunan) özellikler ilinti olarak nitelendirilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilinti değildir?

A)Ölmek                      B) Uyumak

C)Yüzmek                   D)Beslenmek

E)Düşünmek

 

7-) Bitişik koşullu önerme koşul eklemi olan “ise” ile kurulan önermelerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bitişik koşullu önerme değildir?

A)Enflasyon artar  yada toplum zenginlleşir.

B)Öğretmen izin verdiğinde top oynarız.

C)Öğrenciler akıllı duruyorsa ödüllendiriniz.

D) Hukuk okuyorsa savcı olabilir.

E)Barok ve Rokoko mimarisini biliyorsan sorun çıkmaz.

8-)aşağıdaki önermelerden hangisi bitişik değildir?

A)Dersimiz boş olduğu için bahçeye indik.

B)İşlerini bitirdiler.

C)Bugün hava çok soğuksa gelemeyiz.

D) Öğretmen yada işletmeci olacağım

E)Öfkeliyse onunla konuşma.

 

9-) I.Bütün insanlar ölümlüdür.

II.Bazı varlıklar iyi değildir.

Yukarıdaki iki önerme için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur?

              I.Önerme                II.Önerme

A) Tümel Olumsuz Tikel Olumsuz

B) Tekil Olumsuz Tümel  Olumlu

C) Tümel Olumlu TümelOlumsuz

D) Tümel  Olumlu      Tekil Olumsuz

E) Tümel Olumlu         Tikel Olumsuz

 

 10-)Bir önermenin kendisi ve düz döndürmesi için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde her koşulda doğru olur?

A) Birbirlerine denktirler

B) Biri tümel ,biri olumlu dur.

C) İkiside olumludur..

D) Önerme olumlu ise döndürmesi, olumsuzdur.

E) Nicelikleri aynıdır.

11-) Tümel olumlu olan tümel bir önermenin ,üst karşıtının ,ters döndürmesinin, çelişiğinin ,ters döndürmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?

A) Tümel olumsuz        B) Tikel olumlu             C) Tikel olumsuz

D) Tümel olumlu         E) Döndürmesi olmaz

12-)Çelişik olan iki önerme İçin  aşağıdakilerden hangisi söylennirse yanlış olur?

A) Nitelikleri farklıdır.

B) Nicelikleri farklıdır.

C) Terimleri aynı değildir.

D) Biri doğru ise diğeri de doğrudur.

E) Aynı yargıları içermezler.

 

13-)

VENNNNNNN

Komik, çalışkan,sevimli terimleri arasındaki ilişkiler venn diyagramındaki gibi verilmiştir.

Buna göre aşağıda bölgeler için söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A)1.Bölge: Sevimli komik çalışkanlar

B) 3.Bölge: Sevimli olmayan komik çalışkanlar

C) 5.Bölge: Bazı çalışkanlar hem komik hem sevimlidir.

D) 7.Bölge:Komik ve çalışka olan sevimliler.

E) 8.Bölge: Komik olan sevimli çalışkanlar.

 

 

14-)

Adsız

Yukarıdaki venn diyagramlarına göre ,kavramlar8terimler) arası ilişkiler sıralı ve doğru bir şekilde hangi seçenekte verilmiştir?

I                     II                III                 IV

_____            ______      ______          ______

A) Eşitlik Ayrıklık                 Eksik         Tam

Girişimlilik   Girişimlilik

 

B) Tam                   Eksik                 Eşitlik        Ayrıklık

Girişimlilik   Girişimlilik

 

C) Eşitlik                Ayrıklık       Tam         Eksik

Girişimlilik   Girişimlilik

 

D) Ayrıklık          Tam              Eşitlik        Eşitlik

Girişimlilik

 

E) Eşitlik                  Ayrıklık         Eksik           Tam

Girişimlilik   Girişimlilik

15-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Distribütif-kollektif-Soyut-Somut-olumsuz kavramlar şekinde sıralama yapılmıştır?

A) Öğrenci-okul-özgürlük-özgür-Akılsız

B) Milletvekili-Meclis-güzel-güzellik-onurlu

C) Baba-Aile-siyah-siyahlık-onursuz

D) Üniversite-İTÜ-Cesur-Cesaret-Yeteneksiz

E) Ağaç-Orman- İnsan-İnsanlık-Tembel

16-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tür’ün içlemi ,cins’ten daha çoktur.

B) Bir varlığın içlemi arttığında kaplamı azalır.

C) Her varlığın neliği olabilir ama gerçekliği olmayabilir.

D) Akıl yürütmede öncüllerden elde edilen yeni önermeye sonuç denir.

E) Cins ve türleri birbirinden ayıran özelliğe özgülük denir.

 

17-) “Hiçbir kuş kanatlı değildir.” Önermesinin eşdeğeri(denk) aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bazı kanatlı olanlar kuştur.

B)Hiçbir kanatlı  kuş değildir.

C) Bazı kuş olmayan kanatlı olmayan değildir.

D) Her kuş olmayan kanatlı olmayan değildir.

E) Her kanatlı kuş değildir.

 

18-) Aşağıda kavramlar cins ve tür olarak eşleştirilmiştir ,hangiz seçenekte hata yapılmıştır?

Cins                        Tür

_______                 _______

A) Nefesli çalgı      Kaval

B) Hayvan               Kedi

C) Ekmek              Yiyecek

D) Ağaç              Kavak

E) Bitki                Elma

 

19-) Altık olan iki önerme için hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Aynı terimlerden oluşmuşlardır.

B) Nitelikleri aynıdır.

C) Nicelikleri farklıdır.

D) Her ikisi de tümel yada tikel olabilir.

E) Tümel önerme doğru ise altığı da doğru olur.

20-)  “Bazı öğrenciler çalışkandır.” Önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbir öğrenci çalışkan değildir.

B) Bütün öğrenciler çalışkandır.

C) Bazı öğrenciler çalışkandır.

D) Bazı çalışkan olmayan öğrenci olmayan değildir.

E) Bütün çalışkanlar öğrencidir.

 

              BAŞARILAR

 

 

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

        HER SORU 5 PUANDIR

 Soruları word formatında indirmek için alttaki linki tıklayınız

Mantık Dersi 12.Sınıf 1.Yarıyıl 2.Yoklama Sınavı Test Soruları ve Cevapları 2014-2015

              CEVAPLAR

 

e-c-e-b-d-e-a-b-e-a-d-d-d-c-a-e-b-c-d-a

Bir yanıt yazın