Genel

Anarşizm Nedir , Anlamı ve Savunucuları Kimlerdir?

                 ANARŞİZİM

Anarşizm (Baştanımazcılık): İnsan doğası ve özü itibariyle iyi bir insanın yaşamında karşılaştığı kötülüklerin temelinde

üzerindeki kontrol ve politik baskının etkisi vardır.

toplumdan politik kontrol ve siyasi baskı kaldırılmalıdır İnsanın en büyük düşmanı devlettir.

özgürlüğün gerçekleşmesi için devletin otoritesinin ortadan kalkması gerekir.

anarşizmin temsilcisi olan  Proudhon göre özgürleşmek için devlet verdiğin gibi her türlü baskı ortadan kaldırılmalıdır.

anarşizm her şeyi yok etmiş fakat özgürleşmek için yıkılan şeylerin yerine nelerin konulması gerektiğini açıklamamış bir görüştür.

Başlıca Savunucular:
Pierre-Joseph Proudhon
Michael Bakunin
Peter Kropotkin
Noam Chomsky
Murray Bookchin 

Bir yanıt yazın