Edebiyat

9.Sınıf Dil ve Anlatım (Türkçe)Dersi 2. Dönem(Yarıyıl) 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları

 

9.Sınıf Dil ve Anlatım (Türkçe)Dersi 2. Dönem(Yarıyıl) 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları

                                               FELSEFEACADEMİSİ

                                 ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR 

1-)Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz. (10P)

-Böl

-Tuz

2-) Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.(10P)

Anneleri:

-Evde:

-Düştü:

-Sızlar:

-Dallar:

3-)Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.(10P)

Tekne:

Tahta:

Patlayıcı:

Toprak:

Tatlıcı:

4-) Havada bir dost eli okşuyor derimizi.

Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.

İçimize çevirip nemli gözlerimizi.

Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur?(Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız)(15P)

A)Ünsüz benzeşmesi:

B)Ünlü daralması:

C)Ünlü düşmesi:

D)Ünsüz Yumuşaması:

E)Ses türemesi:

 

5-)”Kitap” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.(5P)

 

6-)Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu(  )  (  ) Benim en tanınmış şiirim  (  ) Kızamık Ağıdı’dır (  )  (  ) derdi

Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.(10P)

 7-) Dere isen deryalara ak yarim

Herkes giymiş ,sarı,yeşil,ak yarim

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir,aşağıya gerekçesiyle yazınız.(10P)

 

😎1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi. Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. Kendisinden çok annesi memnun oldu.

Yukarıda yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) Paragrafı doğru olarak yeniden yazınız.(15P) 

 

 

 9-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) Yazınız.(15P)

-“Bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır.      (   ) felsefeacademisi.com

-Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır.

-Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir.

-“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür.

-“Yürü-” kelimesinin zıttı “yürüme-“dir.

 

                                                 CEVAP ANAHTARI

9.Sınıf Dil ve Anlatım (Türkçe)Dersi 2. Dönem(Yarıyıl) 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları

1-)Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz. (10P)

-Böl-üş,-dür…

-Tuz-la….

2-) Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.(10P)

-Anneleri(onların): 3.çoğul şahıs iyelik

-Evde:Hal eki

-Düştü:Görünen geçmiş zaman

-Sızlar:Geniş zaman eki

-Dallar:Çoğul eki

 

3-)Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.(10P)

Tekne:İsim kök

Tahta: İsim kök

Patlayıcı: (pat) İsim kök

Toprak: İsim kök

Tatlıcı: İsim kök (tat hem isim hem fiil olarak ortak kök olabilir ama burada isim köktür)

 

4-) Havada bir dost eli okşuyor derimizi.

Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.

İçimize çevirip nemli gözlerimizi.

Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur?(Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız)(15P)

A)Ünsüz benzeşmesi: Geçtik

B)Ünlü daralması: Okşuyor

C)Ünlü düşmesi: Boynu

D)Ünsüz Yumuşaması: Yoktur

E)Ses türemesi: Yakınından

 

5-)”Kitap” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.(5P)

Kitabım, kitabın,kitabı –Kitabımız,kitabınız,kitapları

felsefeacademisi.com

6-)Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu( : )  ( ) Benim en tanınmış şiirim  ( , ) Kızamık Ağıdı’dır ( . )  (  ) derdi.

Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz.(10P)

 

 7-) Dere isen deryalara ak yarim

Herkes giymiş ,sarı,yeşil,ak yarim

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir,aşağıya gerekçesiyle yazınız.(10P)

“Ak”  kelimeleri sesteş olarak kullanılmıştır. Anlam özelliği bakımından eşsesli sözcüklerdir.

😎1975’te Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanımın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti. Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. Kendisinden çok annesi memnun oldu.

Yukarıda yazım yanlışı yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) Paragrafı doğru olarak yeniden yazınız.(15P) 

 9-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) Yazınız.(15P)

-“Bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır.      (  Y )

-Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır.(D)

-Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir.(D)

-“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür.(Y)

-“Yürü-” kelimesinin zıttı “yürüme-“dir.(D)

 

Anahtar Kelimeler: 9.Sınıf Dil ve Anlatım (Türkçe)Dersi 2. Dönem(Yarıyıl) 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları  ara,bul,bedava,download,II. ,Lise 1,dokuzuncu  sınıflar ,yeni,klasik ,tde,imtihan,ölçme , test etme,sorusu,soruları,örneği,örnek,ücretsiz,

Bir yanıt yazın