DERS NOTLARISosyoloji Ders Notları

Sosyoloji Dersi Toplumsal Yapı (Tabakalaşma,Hareketlilik) Konu Anlatımı

TOPLUMSAL YAPI

Toplumsal yapı bireyler arasında meydana gelen ilişkilerden oluşan maddi ve manevi yönü olan bir bütündür.

Toplum, ihtiyaçları için işbirliği içinde olan ve ortak kültürü paylaşan insanların (bireylerin) bir arada sürekli etkileşimleri grupları ve kuruluşarı meydana getirir.

TOPLUMSALTABAKALAŞMA

1-) Sosyal Tabakalaşma Tipleri

Sosyal Tabaka Nedir?  Aynı toplum içinde yaşayan insanların özellikleri bakımından (zenginlik,ırk,meslek, kültür,statü) meydana getirmiş oldukları sınıf ,bütündür.

Sosyal tabakalaşma , toplumu oluşturan bireylerin belirli özelliklere göre hiyerarşik olarak sıralanmasıdır.

a) Kapalı Tabakalaşma:

Bir yanıt yazın