Felsefe Yazılı Soruları

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

10.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

              Klasik Soruları kısaca cevaplayınız

1)Metafizik ile Ontoloji arasındaki temel fark nedir kısaca yazınız.

 

2) Varlığın mahiyeti yani Varlığın ne olduğu konusunda ortaya atılan görüşleri kısaca (birer cümle ile) açıklayınız.

 

               Boş alanları uygun kelime ve kavramlar ile doldurunuz

1-Tales e göre evrenin arkhesi …………………dır/dur.

 

2-İnsanın kendini ve dışındakileri fark edebilmesine ………………….. denir.

 

3-Felsefe terimi ……………….. ve ………………. sözcüklerinin birleşmesinden türemiştir.

 

4- Felsefi bilgide düşüncenin kendini konu edilmesi ………………………..olarak adlandırılır.

 

5- Bilginin nesnesi ile uyumlu olmasına nesneleri bize tanıtmasına ……………………. Denir

 

Aşağıda verilen bilgileri D – Y olarak cümlenin başına yazınız

(    ) 1. Ortaya konan bir görüşün delillendirilmesine temellendirme denir.

 

(    ) 2. Herhangi bir şeyin zihinden bağımsız olarak var olmasına argüman denir.

 

(    ) 3. Dualizm anlayışına göre varlık maddeden meydana gelmiştir.

 

(    ) 4. Metafizik varlığın düşünsel ,soyut kısmını ele alan disiplindir.

 

(    ) 5. Herakleitos’a göre evrenin arkhesi atomdur.

 

 Verilmiş olan test sorularının doğru seçeneğini işaretleyiniz

1.Aşağıda verilenlerden hangisi felsefe düşüncenin özelliği değildir?

A) Şüphe etmek B)Tutarlı olmak         C)Birikimli ilerlemek

D)Öznel olmak         E)Eleştirel olmak.

2.Felsefeyi içselleştirmiş bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülür ?

 

A)Demokrasi bilinci gelişmiştir

B)Akıl ve bilim değer görür

C)Bireylerin farkındalıkları yüksektir.
D)Kararlar gündelik değil geleceğe yönelik planlama ile alınır

E)Yukarıdakilerin hepsi görülür.

3.İnsan düşüncesinin problem olarak ele alıp, sorguladığı , aynı zamanda ilk felsefe olarak kabul edilen alan hangi seçenekte verilmiştir?

 

A)İnsan                        B) Boğa                C)Ahlak            D)Siyaset                     E)Din

4.Varlık felsefesi varlığı Reel ve Düşünsel olarak ele alınmaktadır.

 Aşağıda verilen varlık türlerinin hangisi ya da hangileri düşünsel ,yani ideal varlıklardır.

1-Şirin Baba

2-Şahmaran

3-Kafdağı

4-Ayasofya

5-Jüpiter

A)V            B) IV-V         C)I-II-V             D)I-II-III     E)I-III

  1. Varlığın, dolayısıyla insan özünün daha sonra insani çabalar sonucunda ortaya çıktığını belirten J.P. Sartre Aşağıda verilen düşünce akımlarının hangisinin temsilcisi olabilir?

A)Egzistansiyalizm( varoluşçuluk)   B)İdealizm         C)Materyalizm

D)Fenomenoloji                               E)Dualizm

  1. Felsefeyi çok iyi anlamış bir öğrenci aşağıdakileri metafizik ve ontoloji açısından ele aldığı zaman hangisinin farklı olduğunu söyleyecektir?

A)Ruh ölümsüzdür               

B) Evrende algılayamadığımız Güçler nelerdir?

C)Sürekli değişim halindeki varlıklar zamanla yok olur mu?

D)Görünen varlığın ardındaki güç nedir?

E)Evreni aşan varlıkların özelliği nedir?

 

7. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin ana konularından değildir?

A) Var olanın ilk temellerini araştırma

B)Yanıtı bilinmeyen soruları ele alma araştırma

C)Olup bitenleri derinliğine inceleme

D)İnsanı toplum yaşamı ile birlikte inceleme

E)Önyargılardan, saplantılardan bağımsız ele alarak varlık sorununu tartışma

8.Platon, görülenlerin bilgisi ve düşünülenlerin bilgisi diye iki çeşit bilgiden söz eder. Görülenlerin bilgisi platon’a göre tasarımlar ve kanılardır. Bunları elde etmede duyular iş başındadır. Düşüncelerin bilgisi ise varsayımların ve ideaların bilgisidir. Düşüncelerin bilgisi kesindir.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum felsefenin hangi dalı ile ilgilidir.

A) Estetik        B) Etik         C)Epistemoloji    D)Ontoloji      E)Metafizik

9. Thales ana maddenin su, Anaksimandros ana maddenin aperion ,anaksimenes ana maddenin hava olduğunu söylemiştir. Bu filozoflara felsefe tarihinde ilk fizikçiler denir. Bunlara ilk fizikçiler denmesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A)İnsani değerleri araştırmaları

B)Doğayı gözleyerek açıklamaya çalışmaları

C)Olanı değil , olması gerekeni araştırmaları

D) Düşünce ve aklın gücünü araştırmaları

E)Düşüncede mantığın önemini araştırmaları

10.İlk çağ Doğa filozofları evrenin oluş sorunları ile ilgilenmişlerdir ve evrenin İlk unsuru arkesi nedir sorusuna yanıt aramışlardır.

Aşağıdaki filozof Arkhe çiftlemelerinden Yani eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

I-Tales su

II-Anaksimandros sonsuzluk

III-Herakleitos atom

IV-Pythagoras sayı

V-Anaksimenes hava

 

A)I                   B)    II                   C) III              D) IV               E) V

WORD OLARAK CEVAPLARI BURADAN İNDİRİN

Videolu cevap anahtarı için tıklayınız

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Bir yanıt yazın