DERS NOTLARIMantık Ders Notları

Dolaylı Çıkarım Nedir Büyük,Küçük ve Orta Terim Nasıl Bulunur Mantık Ders Notu

Dolaylı Çıkarım

Kıyas Nedir?

Kıyas ya da tasım: Birden fazla önermeye dayanılarak yapılan tümdengelimsel çıkarım türüdür.

Kıyas: Öncül adı verilen birden çok önermeyle sonuç adı verilen bir önerme arasında mantıkça geçerli bir ilişki kurmakla elde edilir.

Yani:Öncüllere dayanarak yeni bir önerme elde etme işlemidir.

* Kıyasta en az üç önerme ve üç terim bulunur.

Büyük terim

Orta terim

Küçük terim

*Büyük terim, sonuç önermesinin yüklemi olan terimdir.

*Küçük terim sonuç önermesinin öznesi olan terimdir.

*Orta terim her iki öncülde tekrar edilen ve sonuçta yer almayan terimdir.

ÖRNEK:

1.öncül: Bütün öğrenciler sevimlidir.(Büyük önerme)

                              O. terim     B.Terim

2.öncül:  Ceren   Öğrencidir.(Küçük Önerme)

                 K.terim  O.Terim

Sonuç : O hâlde Ceren Sevimlidir.

                             K.terim  B.Terim

 

NOT: Büyük terimi içine alan öncüle büyük önerme denir.

Küçük terimi içine alan öncüle küçük önerme denir.

Örnek: Tüm öğretmenler bilgilidir.(Büyük önerme)

                       O.T                    B.T

               Ziya öğretmendir (Küçük Önerme)

                 K.T         O.T.

O halde Ziya bilgilidir.

                K.T.     B.T

Videolu anlatımı için tıklayınız

Bir yanıt yazın