ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIMantıkMantık yazılı soruları

12.Sınıf Mantık Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Karma Soru ve Cevapları 2014-2015

Salbaş Anadolu Lisesi Mantık 1.Yazılı Sınavı Soruları

      SORULAR

AŞAĞIDAKİ SORULARI DOĞRU YANLIŞ  OLARAK İŞARETLEYİNİZ

B             B               B              B                B               B               B                B               B            B             B

1-Mantık öncüllere dayanarak zorunlu sonuç çıkarmayı amaçlayan disiplindir.( )

2-“Salbaş Anadolu lisesinin öğrencileri mutlu mudur?” cümlesi bir önermedir.( )

3-Sonuç :öncüllerden elde edilen önermedir. ( )

4-Mantık doğa olaylarını inceleyen bilimdir.( )

5-Aristotales mantığın kurucusudur.( )

6-Terim:zihinsel tasarımların dil ile ifade edilmesidir.( )

7-İçlemi artan bir nesnenin kaplamı azalır.( )

8-Tekil kavram ele aldığı bir varlığın tek bir ferdini ifade eder.( )

Mantık dersinde işlenen konuları kendi aralarında tekrar ederek yazılıya hazırlanan öğrencilerin konuşmasından bir kesit.

Hülya: Arkadaşlar çalışmaya başlamadan çok sıcak olmayan birer çay içelim e zihnimiz açılsın ne dersiniz?

Uğur: He ya Bacım doğru söylüyor ,ben geçenlerde aynı şekilde az sıcak kahve içmiştim çok işe yaramıştı, çayda işe yarayacaktır.

Gülafer: Az sıcak olan kahve işe yaramış ,az sıcak olan çay da işe yaradı eozaman az sıcak olan her içecek işe yarar. Gülafer: Merve cevap versin bakalım bu yaptığım akıl yürütmenin adı neydi?

Eşe:İçlemi az olan tür oluyordu değil mi arkadaşlar. Meltem: Onu bilemem de tutarlılık neydi bir örnek verebilir misiniz?

Diyalogla ilgi soruları cevaplandırınız.

1-Hülya hangi ilkeye aykırı bir cümle kurmuştur?

CEVAP:

2-Uğur’un yapmış olduğu akıl yürütme nedir, adını yazın bir örnek veriniz.

CEVAP:

3-Gülafer’in sorusunun cevabını yazınız.

CEVAP:

4- Eşe’’nin sorusunu cevaplayınız.

CEVAP:

5-Meltemin sorusunu cevaplayalım.

CEVAP:

 6-) Aşağıdaki kavramları içlemi fazla olandan  kaplamı fazla  olana doğru sıralayınız.

Canlı-yılan-sürüngen-hayvan-çıngıraklı yılan-varlık-zehirli çıngıraklı yılan-omurgalı

7-) Neliğin anlamını yazarak , neliği olup gerçekliği olmayan beş varlık yazınız.

Nelik-gerçeklik- kimlik kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerini yazınız.

 

1-) Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangilerinin içlem kaplam ilişkisi yoktur?

 

A) Varlık-ağaç B)İnsan –bayan C)Uçan-kuş D)Bitki-insan E)Öğretmen-Çalışkan

2-) Aşağıdakilerden hangisi yeter sebep ilkesine örnek oluşturur?

A) Her insanın yalan söylediği doğru değildir.

B) Ya zayıf alırız ya da iyi

C) Mantık mantıktan başka şeye benzemez.

D)A aynı zamanda B olamaz

E) İyi tedavi olursan iyileşirsin.

 

3-) Aşağıdaki  kavramlardan hangisi genel kavramı gösterir?

A)Kavak ağacı            B)Araba          C) Van kedisi         D)Siyah gül          E)Salbaş lisesi

 

 

4-) Gördüğüm tüm demokratlar insancıldır.

     Ecem’de demokrattır.

O halde Ecem de insancıldır.

Yukarıdaki akıl yürütme  aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 

A)Tümevarım  B)Tümdengelim  C)Yetersebep  D)Özdeşlik  E)Analoji

5-) Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A) Birgün sıra bana gelir elbet

B) Bu yıl tüm öğrencilerimiz kazansa

C) Bu soruların hepsi çözülecek

D) Seneye dünyanın dönüş yönü değişecek

E) Bu sorular mantık sorusu mu

 

6-)Canlı terimi insan teriminin içleminde yer alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)İki terimin de içlemi aynıdır.

B)Canlı teriminin kaplamı insan teriminin kaplamından büyüktür.

C)İki terimin kaplam birbirine eşittir.

D)İnsan teriminin kaplamı insan teriminin kaplamından büyüktür.

E)İki terim arasında içlem bakımından bir ilişki yoktur.

 

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay

 

CEVAPLAR

Doğru yanlış

Y-D-D-Y-D-D-D-D

KLASİK CEVAP

1-Üçüncü halin imkansızlığı

2-analoji

3-tümevarım

4-cins

5-Bir önermenin kendi kendisiyle çelişki içinde olmaması,sonucun öncüllerin bildirdiklerini doğrulaması

Tüm canlılar uçar

Atlar da canlıdır

o halde atlar uçar

6-zehirli çıngıraklı yılan-çıngıraklı yılan-yılan- sürüngen-hayvan -omurgalı-Canlı -varlık

TEST CEVAPLARI

D-E-B-B-D-B

 

 

BAŞARILAR

                                                         ZİYAÖZCAN

 

                              FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Bir yanıt yazın