ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARISosyoloji Yazılı Soruları

11.Sınıf Sosyoloji Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Klasik Sorular Anadolu Lisesi 2014-2015

AD-SOYAD:

SINIF:

NO:                                                                                       15.05.2015

   SALBAŞ ANADOLU LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

                                                                   SORULAR

1-) Toplumlara yön veren din kurumunun  işlevlerini belirtiniz.

2-)Maddi ve manevi kültürlerin birbirlerine ayak uyduramamaları  kültürel gecikmeyi meydana getirir. Bu durumu bir örnekle somutlaştırınız.

3-) Bir toplumsal kurumun zamanla işlevini yitirip yerini başka kuruma devredebilir. Bu durumun nasıl meydana geldiğini açıklayıp , örnek veriniz.

4-)Günümüzde yaşadığımız toplumda (Türkiyede) evlilik yaşının geçmiş yıllara oranla yükselmiş, bunun dışında dünya genelinde evlilik oranlarında ciddi düşüşler olmasının nedenleri neler olabilir belirtiniz.

5-) Türkiye’de son yıllarda ekonominin dışa bağlı hale gelmesi, ithalatın ihracattan daha fazla olması, cari açığın artması, özelleşmenin artması buna bağlı olarak isdihdamın azalması gibi nedenlerin, doğurduğu sonuçları yazınız.

6-) Kültür Milliyetçiliği (Etnosantrizm) kavramını açıklayıp, örnek veriniz.

7-) Veblen malları talebi (gösteriş tüketimi) nedir? Açıklayıp örneklendiriniz.

😎 Resesyon ve gayri safi milli hasıla nedir ,örnekle açıklatınız.

9-) Ekonomik sistemlerden sosyalist ekonomik sistem ile kapitalist ekonomik  karşılaştırmasını yapınız.

10-) Sororat evlilik türünün nedenleri neler olabilir , belirtiniz.

 

BAŞARILAR                                                                                                                                             HER SORU 10 PUANDIR

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

                                                                                 www.felsefeacademisi.com

Bir yanıt yazın