Felsefe Yazılı Soruları

11.Sınıf Felsefe dersi 1.dönem 2. yazılı soruları karma 2017-2018

                            SORULAR

1) Aşağıdaki soruları yanıtlayınız (Her soru 4 puan)

1)Vicdan, insanın kendi davranışlarının ahlakça değerli olup olmadığına karar vermesine yardımcı olan hakemdir. Bu yeti sayesinde insan, yapıp ettiklerinin toplumda var olan değerlere uygunluğu açısından yargıya varır.

Bu görüşe göre vicdan aşağıdakilerden hangisi konusunda yargıya varılmasına yardımcı olur?

a)Doğal veya doğaüstü olay

b)Güzel veya çirkin nesne

c)Doğru veya yanlış bilgi

d)İyi veya kötü eylem

e)Basit veya karmaşık görüş

 

2)Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. İyiliğin aşırısı olmaz, aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Erdemli kişi bunların farkında olan kişidir.

Bu parçada sözü edilen “farkındalık” durumu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

a) Amaca sahip olmayla

b) Kötülükten kaçınmayla

c) İsteklerini bastırmayla

d) Kendini düşünmeyle

e) Ölçülü olmayla

 

3)Aşağıdakilerden hangisi varlığı idea olarak kabul eden filozoflardan değildir?

a)Platon

b)Aristoteles

c)Sokrates

d)Berkeley

e)Hegel

 

4)Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

a)Demokritos

b)Gorgias

c)Platon

d)Hegel

e)Farabi

 

5)Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok

Güzel gözler, tatlı diller yok

Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok

Ben düşündükçe var dünya, ben yoksam o da yok.

Bu dörtlük, varlık felsefesinde öne sürülen aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemektir?

a) Dış dünya bireyden bağımsız olarak vardır.

b) “Varlık”ın varlığı onu düşünen bireye bağlıdır.

c) Bazı şeylerin varlığı somuttur.

d) Soyut varlıklar düşünülebilir varlıklardır.

e) Sevgi her şeyi var kılar.

Soruların tamamı için indirme linkini tıklayınız

11.sınıf Felsefe dersi 1.dönem 2. yazılı karma

Bir yanıt yazın