ANADOLU LİSESİ TÜM YAZILI SORULARIFelsefeFelsefe Yazılı Soruları

11.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Karma Soruları ve cevap Anahtarı

FELSEFE 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI 2014-2015

Öğretmen 11.sınıflardan şimdiye kadar işlemiş olduğumuz konuları kendi aralarında tekrer etmelerini ister. Şimdi öğrencilerin dersi tekrar ederken yaptıkları diyaloglarını dinleyelim.

Semanur: Bu felsefenin bize ne faydası var ki, yaşamımızın neresinde işimize yarayacak acaba , ben bir faydası olduğuna inanmıyorum boş iş boş. Biri bir şey söylüyor diğeri başka şey ve kimse de bunlar yanlış diyemiyor. Soru soru soru başka şey yok ki, birazda cevap verseler ya. Müjde : Ya sen ne kadar çıkarcısın illa bir faydası olmak zorunda mı , hem felsefenin faydalarını doğrudan değil de, bence bilimde , sanatta , kullandığımız teknolojide farkında olmadan kullanıyoruzdur.

Ümitcan: Müjde’nin filozofluğu üzerinde yine ama sanki doğruluk payı var söylediğinde , bence felsefe olmasa bilim olmaz, bilim olmasa felsefe yeni düşünsel alanlar bulmakta zorlanır.

Buğsenur: Ya arkadaşlar eğer felsefe işe yarıyor olsa , okadar ilerlemesine karşılık bir çok problemi çözmüş olurdu.

O sırada sınıfın kapısı açılır ve Seyithan hoca içeri davetsizce süzülür. “Çocuklar bu felsefeciler , bir alandaki sorunları çözmeden bütün alanları birden ele almaları bocalayıp olduğu yerde kalmalarının nedenidir .Biz coğrafyacılar öyle miyiz sadece kendi işimizle uğraşır, alanımızla ilgili tüm sorunları derinlemesine ele alırız.

Sümelya: Arkadaşlar felsefe sanırım yunanlılara aitti değil mi, biz neden uğraşıyoruz ki ,bize ait olmayan bir ürünle boşuna uğraşıyoruz adamlar Türkler de felsefe öğrensin demişler mi sanki? Samet: Sümelya’nın da dediği gibi bize ne felsefeden adamların birşeye ihtiyaçları olmadığı için oturup düşündüklerini paylaşmışlar biz ekmek parası peşindeyiz, onların bu sorunu yoktu ki.

Ziya Hoca : Çocuklar güzel bir tartışmaydı.  Bu konuşmayı yazılı soruları olarak sizlere sorsam acaba neler yaparsınız merak ediyorum?

Hatırnaz: Hocam böyle soru mu olur, felsefe sonuçları daha kesin olan ve var olanı ele alan bir etkinliktir. Buradan soru çıkaramazsınız. Ziya Hoca haklısın Hatırnaz çıkması zor.

Yukarıdaki diyaloğa dayanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

ZİYA ÖZCAN

 

AŞAĞIDAKİ SORULARA KISACA CEVAP VERİNİZ

1)Hoca Semanur’a felsefenin hangi özelliklerini öğretememiştir?

CEVAP:

 2)Müjde’nin sözünü ettiği felsefi özellik hangisidir,yazınız.

CEVAP:

3)Ümitcan felsefenin ve bilimin hangi özelliğini dile getirmiştir?

CEVAP:

 4)Buğsenur felsefenin hangi özelliğini yanlış öğrenmiştir?

CEVAP:

 5)Seyithan Hoca felsefenin hangi özelliğinden bihaber yaşıyor?

CEVAP:

 6) Sümelya’nın unuttuğu felsefe özelliği nedir?

CEVAP:

 7) Samet  felsefenin iyonya’da ortaya çıkışının nedenlerinden hangisini arkadaşlarına hatırlatıyor?

CEVAP:

 8) Hatırnaz’ın kesin yargıda blulunması doğru bilgiyi reddedenlerden hangi kuramın görüşüne ters düşmektedir?

CEVAP:

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLANDIRINIZ  

1)Rasyonalirt bir filozoftan aşağıdaki görüşlerden hangisi beklenmez?

A)Bilginin sınırları nelerdir?

B)Doğru bilgiye ulaşılabilir.

C)İnsan bilgiyle doğar.

D)Duyumlardan gelen bilgiler de vardır.

E)Öğrenme değil ,hatırlama vardır.

2)Temellendirme: İleri sürülen bir görüş,bir iddia için dayanak, gerekçe sunma işlemidir.

Tanımdan yola çıkarsak, aşağıdakilerden hangisi temellendirilmiştir?

A)Yunusemre voleybolda oldukça iyidir.

B)Ayşenur dersi iyi dinlediğinden başarılıdır.

C) Üzeyir bugün defansta oldukça başarılıydı.

D)Bugün salbaş lisesinin piknik günüydü.

E)Esmanur bu aralar oldukça neşeli görünüyor.

3)Septiklerle aynı görüşleri paylaştığını söyleyen Derya aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?

A)Hamideciğim sen ne çirkin neden güzelsin.

B) Ben bütün varlıkları olduğu gibi kavrar ve tanırım.

C)Benim bilgi konusunda yargı bildirmem doğru olmaz.

D)Sizlerin şu an bu sınıfta olduğunuza inanmıyorum.

E)Çok konuşmadığım için o kadar huzurluyum ki.

4)I-Yaratıcılık

II-Eleştirellik

III-Akıl ve mantıksallık

IV-Tutarlılık

V-Sistemlilik

Yukarıda verilenliklerin hangileri felsefenin özellikleri arasındadır?

A)I-II-IV    B)I-III-IV-V   C)II-III-V   D)I-II-III-IV-V    E)I-II

5)Başımız ağrıdığı zaman bir şeyle sıkıca bağlamak.

Tren rayları döşenirken aralarında belli boşluklar bırakılması.

Mevcut toplumsal olaylardan hareketle gelecekte neler olabileceğini söylemek.

Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıdaki bilgi türlerinden hangilerine aittir?

A)Gündelik-bilimsel-teknik   B)Bilimsel-teknik-bilimsel

C)Gündelik-teknik-bilimsel   D)Teknik-teknik-bilimsel

E)Gündelik-bilimsel-bilimsel

6)Zehra ve Hayriye gittikleri resim sergisinde eserler karşısında farklı heyecanlar yaşarlar.

Çünkü bakış açıları farklıdır.Zehra kullanılan renklere hayranlıkla bakarken, Hayriye resimlerdeki çizgilerin mükemmelliğine hayranlıkla bakmaktadır.

Burada sanatın hangi yönüne dikkat çekilmiştir?

A)Yaratıcılığına  B)Öznelliğine  C)Evrenselliğine  D)Tekliğine  E)Özgünlüğüne

7) Anlama ihtiyacı hisseden bireyin merak duygusundan doğmuştur felsefe. Bireyin sorgulaması ve eleştirici tavır sergilemesi felsefenin doğuşunun en önemli nedenleridendir.

Bu görüşe dayanarak felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Anlama çabasında olduğu

B)Sorgulayıcı olduğu

C)Eleştirel olduğu

D)Birleştirici olduğu

E) Hayret ve meraktan doğduğu

8)Aşağıdakilerden hangisi bilimse,felsefi ve dinsel bilginin ortak özelliğidir?

A) Genelgeçerlilik

B)Sistemli –tutarlı ve düzenlilik

C) Evren ve insanı anlama çabası

D) Akla dayanmaları

E) Yaratıcı olmaları

 

AŞAĞIDAKİ DOĞRU YANLIŞ SORULARINI  SORUNUN BAŞINDAKİ PARANTEZ İÇİNC D-Y YAZARAK  CEAPLANDIRINIZ.

1-) (  )Epistemolojinin konusu varlığınolupolmadığıdır.

2-) (  )Platon’a göre bilgi akıl tarafından sonradan üretilir.

3-) (  ) Sofist protagoras’a göre bazı bilgiler değişmeden kalır.

4-) (  ) Gerçek bir konu hakkındaki bilgilerin olduğu gibi aktarılmasıdır.

5-) (  ) Sokrates bilgi tüm insanlarda eşit miktarda vardır, önemli olan onu açığa çıkarabilmektir.

6-) (  ) Pyrrhon en ünlü sofistlerden biridir.

7-) (  ) Rasyonalislere göre doğru bilginin kaynağı insan aklıdır.

8)  (  ) Suje ile obje arasındaki ilişkiden bilgi doğar.

9)  (  ) Bir felsefi görüş her çağın özelliklerini içind ebarındırır.

10) (  ) Felsefede soru mu –cevap mı ikileminde soru ön plana çıkar.

 

           ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

NOT: Klasik ve test soruları 5’er puan

D-Y Soruları 2’şer puan

Haksızlığın olduğu yerde tarafsız olmak namussuzluktur.

Cevaplar

1-öznellik ve soruların cevaplardan  önemli olduğu

2-yaşamımıza dolaylı faydası

3-karşılıklı birbirini desteklemeleri

4-sadece birikimli olduğunu

5-birleştirici olduğu

6-evrenselliği

7-Artı ürün ve zenginlik

8-septikler

TEST CEVAPLARI 1D-2B-3B-4D-5C-6B-7D-8C

DOĞRU YANLIŞ CEVAPLARI

Y-Y-Y-Y-D-Y-D-D-Y-D

Bir yanıt yazın